Lezárult a regisztráció és megnyílt az absztraktbeadás a 2011/2012. évi TDK konferenciára

2012. január 6-án lezárult az előzetes elektronikus jelentkezés a DE OEC 2011/2012. évi helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára. Az előzetes jelentkezési folyamat során összesen 261 előadás címe került feltöltésre. A jelentkezés lezárásával egy időben a már leadott jelentkezésekhez kapcsolódóan megnyitásra került az absztraktbeadás lehetősége is, mely 2012. január 23. (hétfő) éjfélig lesz elérhető. Csak az absztraktbeadás részletes feltételeinek megfelelő és az intézeti TDK felelős által visszaigazolt összefoglalókat tudjuk elfogadni.

Regisztráció és absztraktbeadás a 2011/2012. évi helyi TDK konferenciára

2011. december 14-étől elérhető az előzetes elektronikus jelentkezés a DE OEC 2011/2012. évi helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára, mely 2012. február 15-17. között kerül megrendezésre. Az jelentkezés határideje 2012. január 6. (péntek) éjfél. Az előzetesen már jelzett jelentkezésekhez tartozó összefoglalókat az előzetes jelentkezés lezárulta után, 2012. január 7-től 2012. január 23. (hétfő) éjfélig tölthetik fel. A TDK konferencián bemutatandó előadásokat a konferencia hetén hétfő (február 13.) éjfélig fel kell tölteni a fenti honlapon keresztül. Az egyes tagozatok előtt a helyszínen az előadások feltöltésére nem lesz lehetőség.

Demonstrátori Státusz és Endes Pongrác-ösztöndíj - 2011/2012. tanév I. félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács meghozta a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó döntését a díjtalan demonstrátori státuszokról és az Endes Pongrác-ösztöndíjakról. Az Endes Pongrác-ösztöndíj kiírása a DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsnak a DE ÁOK Tanulmányi Bizottsága által elfogadott javaslata alapján az előző félévekben alkalmazottakhoz képest megváltozott. A státuszt ill. ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2011/2012. tanévben

2011. szeptember 21-én megválasztásra kerültek a DE OEC Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2011/2012. tanévre. A tagok névsora olvasható a honlapon.

A Tudományos Diákköri Tanács soron következő alakuló gyűlése

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) soron következő alakuló gyűlését 2011. szeptember 21-én (szerdán) 16 órától tartja az Urológiai Klinika tantermében.

A gyűlésen a jelöltek közül választjuk ki a TDT hallgatói elnökét, hallgatói titkárát, és az Általános Orvostudományi Kar 9 oktatói- és 7 hallgatói tagját a 2011/2012-es tanévre. A TDT-be a Gyógyszerésztudományi Kar, és a Fogorvostudományi Kar 1-1, a Népegészségügyi Kar 2-2 oktatói és hallgatói, szavazati joggal rendelkező küldöttet ezen szavazástól függetlenül delegál.

Szavazati joga van minden jelenlevő intézeti / klinikai TDK felelősnek és egy az intézetben / klinikán dolgozó TDK hallgatónak.
Kérjük, hogy az intézeti TDK felelős értesítse az alakuló gyűlésről az intézet által a TDT-be jelölt oktatókat és hallgatókat, a TDT titkárát pedig a jelöltek kilétéről szeptember 17-ig a zsbereczky@med.unideb.hu címen. A helyszínen is történhet jelölés, amennyiben a jelölt a jelenlevők 50%-nak támogatását bírja, úgy felkerül a jelölőlapra.
 
Külön kérjük a TDT jelenlegi tagjait, hogy jelezzenek vissza e-mailben (zsbereczky@med.unideb.hu) amennyiben a következő évben nem kívánnak/tudnak részt venni a TDT munkájában. Amennyiben nem jeleznek, automatikusan felkerülnek a jelölőlapra (ez alól természetesen a végzett hallgatók kivételek).
 
A szavazatokat a helyszínen a TDT elnöksége által kijelölt szavazatszámláló bizottság számlálja össze. Kérjük az érintettek feltétlen megjelenését és aktív részvételét.

A hatékonyabb kommunikáció érdekében egyúttal azt is kérjük, hogy az oktatási szervezeti egységek 2011/2012-es tanévre kijelölt TDK felelősei juttassák el e-mailben (zsbereczky@med.unideb.hu) az elérhetőségükre vonatkozó adatokat (név, intézet, e-mail cím, klinikai mellék, mobil telefon).

DE OEC TDK konferencia - 2011/2012. tanév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsának döntése alapján a 2011/2012. tanévben az orvos- és egészségtudományi szekcióban a helyi TDK konferencia 2012. február 15. (szerda) és 17. (péntek) között kerül megrendezésre. A végleges összefoglalók benyújtásának határideje 2012. január 23. (hétfő) 23:59. A szervezés megkönnyítése érdekében az előadások címét és a preferált tagozatok listáját 2012. január 6-án (pénteken) 23:59-ig kötelező elektronikusan leadni.

Pályázati felhívás a Weszprémi és Török József díjra

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet a 2010/2011. tanévi Weszprémi díj és Török József díj elnyerésére. A részletes kiírások és az elektronikus űrlap a honlap Elismerések, ösztöndíjak pontjából letölthetőek. A pályázatokat a honlapról letölthető űrlapon egy nyomtatott példányban 2011. június 14-ig kell eljuttatni a TDT titkárához, Dr. Bereczky Zsuzsannához a DE OEC Oktatásszervezési Központba.

Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíjasok névsora

A TDT 2010/2011 második félévében is javaslatot tett a Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíjra javasolt hallgatókról, mely javaslat alapján a DE OEC vezetése határozta meg az ösztöndíjas hallgatók névsorát.

A jelen félévben Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjban részesülő hallgatók:

Berényi Erika Molbiol II. BMBI

Jóna Ádám ÁOK VI. III. számú Belklinika

Posta Edit ÁOK VI. Immunológiai Intézet

Szemcsák Csaba Dávid ÁOK VI. Idegsebészeti Klinika és Élettani Intézet

Demonstrátori Státusz és Tudományos Diákköri Ösztöndíj - 2010/2011. tanév II. félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács meghozta a 2010/2011. tanév II. félévére vonatkozó döntését a díjtalan demonstrátori státuszokról és a tudományos diákköri ösztöndíjakról. A státuszt ill. ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program