Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíj - 2010/2011. tanév I. félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács meghozta döntését a 2010/2011. tanév I. félévben Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíjra beadott pályázatokról.

Ebben a félévben a Tanács az alábbi hallgatók számára javasolta az ösztöndíj odaítélését:

Balázs Máté Ádám ÁOK IV.
Iski Gabriella ÁOK VI.
Sütő Renáta ÁOK V.
Szemcsák Csaba Dávid ÁOK VI.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak gratulálunk!

2010/2011. tanévi Tudományos Diákköri Konferencia

A 2010/2011. tanévi Tudományi Diákköri Konferencia 2010. december 1-3. között kerül megrendezésre. Az absztrakt beadás határideje november 5. (péntek) éjfél!

Ösztöndíjak a 2010/2011. tanév I. félévében

A DE OEC Tudományos Bizottsága a 2010/2011. tanév első félévében is meghirdeti a Tudományos Diákköri (volt demonstrátori) ösztöndíjat és a Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjat. Kérjük a tudományos diákkörös hallgatókat, hogy figyelmesen tekintsék át az ösztöndíjak kiírását, és azok figyelembe vételével adják be pályázatukat a letölthető űrlapok használatával.

Tudományos Diákköri ösztöndíj (kiírás és űrlap)

  • benyújtandó az intézet/klinika/tanszék TDK felelősének
  • határidő a hallgatók számára: a TDK felelős által megszabva, legkésőbb a 2. oktatási hét végéig
  • határidő az intézeti TDK felelősök számára: a rangsorolt pályázatokat 2010. szeptember 20-án 14 óráig a DE OEC ÁOK Dékáni Hivatalába juttassák el

Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíj (kiírás és űrlap)

  • benyújtandó a DE OEC tudományos centrumelnök-helyettes hivatalába
  • határidő: 2010. szeptember 20. 12 óra

Kérjük a hallgatókat és a TDK felelősöket, hogy a határidők betartására ügyeljenek.

Tudományos Diákköri Tanács hallgató tagjainak választása 2010/2011

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) várja azon kiemelkedő tudományos eredményekkel rendelkező hallgatókat, akik részt kívánnak venni hallgatói tagként a TDT munkájában a 2010/2011. tanévben. A hallgatói tagokat a TDT választmánya választja meg szeptemberben, melynek pontos időpontját a későbbiekben közzétesszük a TDT honlapján. Előzetesen jelentkezni a TDT honlapján lehetséges, a megfelelő űrlapon. Akik itt benyújtják jelentkezésüket hallgatói tagként, nevük automatikusan szerepelni fog a szavazólapokon. A jelentkezés benyújtásáról értesíteni kell az intézeti TDK felelős oktatót. Hallgatói tagnak jelentkezni a választmányi ülésen is lehetséges, ekkor a név utólag kerül fel a szavazólapra.

Figyelem!
Már elérhető az elektronikus űrlap.

Weszprémi-díjasok 2010.

A Tudományos Diákköri Tanács döntött a Weszprémi-díj és a Török József-díj odaítéléséről.

Weszprémi-díjat kapott:

Hajas Ágota, ÁOK, VI. és Kovács Tamás ÁOK, VI. éves hallgató.

2010-ben Török József-díjat nem adott ki a Tudományos Diákköri Tanács.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk!

XXX. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció | Debrecen | 2011. április 7-9.

Örömmel értesítjük a DE OEC TDT honlapjának minden látogatóját, hogy a 2011. évben a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma fogja megrendezni 2011. április 7-9. között.  A konferencia honlapja elérhető a következő címen: http://otdk2011.med.unideb.hu/.

Pályázati felhívás a Weszprémi díj és a Török József díj elnyerésére

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet a 2009/2010. tanévi Weszprémi díj és Török József díj elnyerésére. A részletes kiírások és az elektronikus űrlap a honlap Elismerések, ösztöndíjak pontjából letölthetőek. A pályázatokat a honlapról letölthető űrlapon egy nyomtatott példányban 2010. június 11-ig kell eljuttatni a TDT titkárához, Dr. Papp Zoltánhoz a DE OEC Oktatásszervezési Központba.

Amerikai Magyar Orvosszövetség 2010. évi balatonfüredi diákkonferenciája

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) 2010-ben ismételten megrendezi a balatonfüredi diákkonferenciát. A konferenciára a szervezők hallgatókat, rezidenseket, PhD hallgatókat és orvosokat egyaránt várnak.

Helyszín: Balatonfüred, Állami Szívkórház Időpont: 2010. augusztus 20-21.

Jelentkezési határidő: 2010. június 1 éjfél

Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjat nyert hallgatók névsora

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács meghozta a 2009/2010. tanév II. félévére vonatkozó döntését a Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjakról. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Díjtalan demonstrátori státuszt illetve TDK ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács meghozta a 2009/2010. tanév II. félévére vonatkozó döntését a díjtalan demonstrátori státuszokról és a tudományos diákköri ösztöndíjakról. A státuszt ill. ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program