Szöveti és celluláris inhomogenitás az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség sertés modelljében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Élettan, Kórélettan
Szerző(k):
Kovács Árpád
Intézet:
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Papp Zoltán

Korábbi, izolált szívizomsejtek funkcionális méréseiből kapott adataink alapján felmerült, hogy az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség során a béta-adrenerg rendszert érintő változások heterogén módon érintik az egyes szívizomterületeket. Jelen tanulmányban ezen hipotézist immunhisztokémiai és áramlási citometriás (FACS) módszerekkel kívántuk igazolni. Kezeletlen kontroll (CON) és olyan szívelégtelenségben szenvedő mini sertések (HF) szívizom mintáin végeztünk méréseket, melyek bal kamrai szabad falát pacemakerrel ingerelték. Az ingerlés helyéről, valamint az ellenoldali területről nyert szövetmetszeteket foszforilált troponin-I (P-TnI) ellenes antitesttel festettük, majd fluoreszcens mikroszkóppal detektáltuk a P-TnI szöveti mintázatát. Továbbá, a különböző területekről nyert szívizomsejt-szuszpenziókat Tn-I, valamint P-TnI ellenes antitesttel jelöltük, és FACS segítségével határoztuk meg az egyes sejtek relatív TnI foszforilációval arányos intenzitásértékeit. Amíg a CON állatok beágyazott, anti-P-TnI-vel jelölt mintáiban homogén festődés volt látható, addig a HF állatok ingerelt területeiről származó mintáiban magasabb és alacsonyabb TnI foszforilációs szintekkel jellemezhető területeket különíthettünk el. A nagy elemszámú FACS mérések során nyert adatok többszintű lineáris regressziós analízise során, melyet megelőzött az adatok logaritmikus transzformációja, a HF állatok szívében regionális különbségeket ismertünk fel. A P-TnI/TnI arány a HF állatok (n=6) ingerelt szívizomszövetéből nyert sejtekben (n=32935) alacsonyabb volt, mint a CON állatok (n=6) ugyanazon területein (n=28076; P=0,017). A HF állatok ingerelt szívizomszövetéből és ellenoldali szívizmából nyert sejtek (n=24220) átlagértékeinek összehasonlításakor a P érték 0,085-nak adódott. Végül, a HF állatok szívében sejtről-sejtre jelentősebb változékonyságot tapasztaltunk a relatív P-TnI szintek vonatkozásában, mint bármely más mintában.
Mérési eredményeink alátámasztották hipotézisünket: az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenségben a foszforilációs folyamatok celluláris heterogenitása fokozódott, mely hozzájárulhatott a csökkent mechanikai funkció kialakulásához.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program