A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid-3 (TRPV3) ioncsatorna jelentős szereppel bír humán laphám carcinoma sejtek növekedésének és túlélésének szabályozásában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Élettan, Kórélettan
Szerző(k):
Jenei Ágnes
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Borbíró István
Dr. Bíró Tamás

Az integratív celluláris szenzorként működő tranziens receptor potenciál (TRP) ioncsatorna család vanilloid alcsoportjának egyik tagja a fiziológiás (31-39 C) hőmérsékleti tartományban aktiválódó TRPV3. Érdekes módon a kalciumpermeábilis csatornát jellemzően nem szenzoros neuronokon, hanem epidermális keratinocytákon írták le. Az elmúlt évi TDK konferencián bemutattuk, hogy a TRPV3 jelentős mértékben fejeződik ki humán laphám carcinomából származó Cal27 sejtvonalon, valamint, hogy aktiválódása jelentősen csökkenti a sejtek életképességét.
Mivel a különböző növényi (eugenol, thymol, carvacrol) és szintetikus (2-APB) TRPV3 aktivátorok szelektivitása és specificitása megkérdőjelezhető; továbbá, mivel kereskedelmi forgalomban nem kapható megfelelő specificitású TRPV3 antagonista; jelen kísérleteinkben molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk a TRPV3 szerepét Cal27 sejteken. Először RNS-interferencia (siRNS) technikával a TRPV3 „géncsendesítését” hajtottuk végre. Mind Western blot, mind RT-qPCR technikával kimutattuk, hogy az általunk alkalmazott TRPV3-specifikus siRNS-oligonukleotidok jelentősen lecsökkentették a TRPV3 kifejeződését a sejtekben. A sikeres TRPV3 „csendesítésre” utalt az is, hogy a TRPV3-siRNS-sel transzfektált sejtekben a fent bemutatott anyagok csak igen csekély mértékben emelték meg az intracelluláris kalciumkoncentrációt (ellentétben a kontroll Cal27 sejteken tapasztaltakkal). Funkcionális vizsgálataink során bebizonyosodott, hogy a TRPV3 „lecsendesítése” jelentős mértékben kivédte a növényi és szintetikus TRPV3 aktivátorok életképességet csökkentő (MTT assay) és apoptózist kiváltó (mitokondriális membránpotenciál csökkenése, FLIPR assay) hatásait.
Mindezen eredményeink arra utalnak, hogy a TRPV3 csatorna központi szereppel bír a Cal27 sejtek növekedésének és túlélésének negatív szabályozásában, mely felveti a TRPV3-specifikus aktivátorok alkalmazásának lehetőségét a humán laphám carcinoma esetleges terápiájában.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program