A phytocannabinoid cannabidiol gátolja a humán sebocyták faggyútermelését – Új távlat az acne terápiájában?

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Élettan, Kórélettan
Szerző(k):
Paragh Lilla
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Oláh Attila
Dr. Bíró Tamás

Laboratóriumunk korábbi vizsgálatai során kimutattuk, hogy a humán faggyúmirigyek funkcionális cannabinoid rendszerrel rendelkeznek (receptorok, enzimek) és endocannabinoidokat (anandamid, 2-arachidonoil-glicerol) termelnek. Humán immortalizált SZ95 sebocytákat felhasználva bizonyítottuk emellett, hogy a lokálisan termelődő endocannabinoidok a sejtek terminális differenciálódását indukálják; azaz serkentik a sejtek zsírtermelését.
Jelen kísérleteink során a nem pszichoaktív phytocannabinoid cannabidiol (CBD) hatásait vizsgáltuk SZ95 sebocytákon. Az „exocannabinoid” CBD nagy dózisban (>25 uM) apoptózist indukált (mitokondriális membránpotenciál csökkenés) és csökkentette az élősejtszámot (MTT-assay). Nem cytotoxikus (<10 uM) koncentrációban alkalmazva azonban, az endocannabinoidokkal ellentétben, nem befolyásolta az alap lipidtermelést, ugyanakkor jelentősen csökkentette a különböző „lipogén” anyagokkal (anandamid, arachidonsav, linolsav, tesztoszteron) indukált faggyútermelést (Nile Red-jelölés). A CBD lipidszintézist csökkentő hatása az extracelluláris kalciumkoncentráció csökkentésével kivédhetőnek bizonyult. Kimutattuk azt is, hogy a CBD képes megnövelni a sejtek intracelluláris kalciumkoncentrációját (Fluo4-AM - FLIPR). Ismert, hogy a CBD képes kalcium-permeábilis tranziens receptor potenciál (TRP) csatornák (TRPV1, TRPV2, TRPA1 és TRPM8) működésének befolyásolására is, melyek közül az SZ95 sejteken a TRPV1 és a TRPV2 jelenlétét mutattuk ki mRNS (Q-PCR) és protein (Western blot, immuncitokémia) szinten is. Jelenleg is zajló kísérleteink – melyek során az egyes TRP csatornák farmakológiai gátlását, illetve szelektív „géncsendesítését” (siRNS technika) hajtjuk végre – előzetes eredményei azt sugallják, hogy a CBD hatásait mind a TRPV1, mind a TRPV2 közvetítheti.
Eredményeink alapján a CBD olyan univerzális sebostaticumnak tűnik, melynek alacsony koncentrációi a sebocyták életképességének és alap faggyútermelésének befolyásolása nélkül csökkentik a sebocyták indukált lipidtermelését, így a jövőben a kórosan fokozott faggyútermeléssel jellemezhető betegségek (pl. az acne) kezelésében válhat terápiás eszközzé.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program