Az úgynevezett diabeteses láb ambulanciák lehetséges szerepe Magyarországon

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Egészségtudomány I.
Szerző(k):
Boros Péter
Intézet:
Sebészeti Intézet Érsebészeti Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Litauszky Krisztina

Európa szerte 10 millió diabetes mellitusban szenvedő él. A cukurbetegség rettegett szövődménye az ún. diabeteses láb. Európában évente 250 000 amputatió (2/3-uk Kelet-Európában) történik diabetes következtében.

A NHS teljes költségvetésének mintegy 5%-a, kórházi költségek 10%-a a diabetes kezelésére fordítódik. Nyugat-európai országokban a diabetesek gondozására speciális ún. diabeteses láb ambulanciák is rendelkezésre állnak, ahol korszerű irányelveket követve, nemzetközileg elfogadott standardek figyelembe vételével történik a gondozás. Számos tapasztalat áll rendelkezésre miszerint a diabetes miatt végzett amputatiók akár 50%-a megelőzhető.

Vizsgálataink során 2008. augusztus elejétől november végéig 50, illetve 2009 áprilisától júniusig 30 érsebészeti osztályon kezelt diabeteses beteg dokumentációját elemezve vizsgáltuk a HbA1c és lipid status meghatározások arányát, fekvőosztály elhagyásakor statin, illetve thrombocyta aggregáció gátló kezelésben részesülők arányát. A fenti szempontok alapján kívántuk felmérni, mennyiben javult az adott betegcsoport ellátása.

Eredmények: HbA1c meghatározás a 2008-as (1.) betegcsoport esetében a páciensek 24, a 2009-es (2.) betegcsoportban 16,6%-uknál történt. Total cholesterol: az 1. csoportnál 34, a 2.-nál 43,3%; LDL-C: az 1. 22, a 2. 33%; triglicerid: az 1. 40, a 2. 46,6%. Statint az 1. betegcsoport 84, a 2. 80%-a; thrombocyta aggregáció gátlót az 1. betegcsoport 98, a 2. 100%-a kapott.

Következtetés: A betegcsoportok adatait összehasonlítva mindössze néhány ponton történt javulás. Kiemelendő, hogy a fenti értékek ellenőrzése, beállítása szigorúan véve nem érsebészeti feladat. Mindez felveti az igényt, hogy a diabeteses betegek gondozása még összehangoltabban működjön, hangsúlyozva a láb szövődmények megelőzését, amelyben aktívan közreműködnek a diabeteses láb ambulanciák.

További célunk a DEOEC Érsebészeti Tanszék beteganyagának értékelését követően egy átfogó tanulmány készítése, mely rávilágít a diabeteses láb ambulanciák magyarországi bevezetésének szükségességére, klinikai illetve költséghatékonyságban betöltött szerepükre.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program