Dohányzási szokások és lipid státusz vizsgálata keringési betegségben szenvedőkben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Egészségtudomány I.
Szerző(k):
Szabó Edit
Földvári Anett
Intézet:
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Juhász Gabriella

A 20. század elején a szív- és érrendszeri betegségek az összhalálozás kevesebb, mint 10%-áért voltak felelősek, a század végére ez az ország fejlettségétől függően a 25-50%-ot is elérte. A dohányzás bizonyítottan növeli a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát, abbahagyása a primer és a szekunder prevenciós gyakorlat elengedhetetlen része. A vaszkuláris események másodlagos megelőzésében fontos szerepe van a lipidcsökkentő kezelésnek, valamint törekedni kell a koleszterin célértékek elérésére. Az átlag háziorvosi praxisban a ma elérhető különböző gondozási célok hatékonyságát vizsgáltuk 674 szívinfarktuson és/vagy szélütésen átesett beteg közreműködésével. A dohányzási szokások, valamint a lipidcsökkentő gyógyszeres kezelés hatékonyságának felmérése a háziorvosok és a betegek által kitöltött kérdőívek segítségével történt 8 Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programban résztvevő megyében. Az elemzéshez a Stata 9.2 és az MS Excel programokat használtuk. A vizsgált populáció 379 (56,23%) férfi- és 295 (43,77%) nőbetegből tevődött össze. A szérum összkoleszterin szint a betegek 58,72%-ánál (394 fő) meghaladta a 4,5 mmol/l-t, az LDL-koleszterin szint 61,85%-uknál (415 fő) nagyobb volt a kívánatos 2,5 mmol/l értéknél. 376-an (57,76%) kaptak lipidcsökkentő kezelést, közülük 208-an (55,32%) célérték feletti koleszterin értékekkel bírtak. A betegek 52,95%-a (95%-os Megbízhatósági Tartomány (MT): 49,08-56,79) magas koleszterinszinttel rendelkezett, és nem dohányzott, 5,43%-uk (95% MT: 3,92-7,48) dohányzott, és a koleszterinszintjük célérték alatti volt, 13,35% (95% MT: 10,93-16,21) esetében mindkét rizikófaktor fennállt (ez a nők 8,21%-át, a férfiak 17,31%-át jelentette). A férfiak 23,29% (85fő), a nők 12,77%-a (36 fő) dohányzott. A férfiak közül 164 fő (44,93%) a nők esetében 42 fő (14,89%) sikeresen leszokott a dohányzásról. Az intervenciós hatékonyság a dohányzás esetében nagyobbnak bizonyult a lipid státusznál elértnél. Az aktív orvosi szerep a gondozási célban előírt eredményekhez képest nem valósult meg kellőképpen.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program