Egészséges lakhatást segítő program értékelése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Egészségtudomány IV.
Szerző(k):
Kimmel Zsófia
Rényes Zsuzsanna
Intézet:
Egészségfejlesztési Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Kósa Karolina

A 2008/09-es tanévben egy olyan projekt koordinátorai voltunk, melynek közvetlen célja volt hátrányos helyzetű roma és nem roma családok attitűdjének pozitív változtatása az egészséges és fenntartható lakhatás vonatkozásában. A projekt keretében a résztvevők megismerték a közüzemi intézmények működését, illetve a környezettudatos lakhatás módjait, elősegítve ezáltal a felelős fogyasztói magatartás kialakulását. A projekt célja volt továbbá a roma és nem roma résztvevők toleranciájának növelése, illetve a résztvevők egészségének javítása is.
A projekt kvantitatív értékelését kérdőívek segítségével végeztük, melyeket a projekt kezdetén és végén, összesen 18 résztvevővel vettünk fel. A kérdőív névtelen és önkitöltős volt; az alábbi kérdéseket és kérdésblokkokat tartalmazta: demográfiai adatok, energia- és víztakarékossági attitűd, szubjektív egészség, a koherencia-érzés Antonovsky-féle 13 tételes változata, valamint pszichést stressz a General Health Questionnaire 12 tételes változatával, illetve a Campbell-féle élettel való elégedettség.
A projekt végére az energiatakarékossággal (diff=-1,00%; p=0,84) és a víztakarékossággal (diff=1,30%; p=0,85) kapcsolatos attitűd nem változott statisztikailag jelentős mértékben. A szubjektív egészség, illetve az egészség személyes befolyásolhatóságának mutatói javultak a projekt végére az elején regisztrált értékekhez képest, de nem szignifikáns módon (p=0,091, illetve p=0,546). A résztvevők koherencia-érzése átlagosan 4 ponttal nőtt, de ez nem bizonyult szignifikánsnak (p=0,291). A résztvevőket jellemző pszichés stressz átlagosan 3,76 pontos javulást mutatott (p=0,057); az élettel való elégedettség 5,76 ponttal nőtt (p=0,074) a projekt időtartama alatt.
A projekt révén összességében sikerült szemléletváltozást, illetve stressz-csökkenést elérni a résztvevők körében, ami javítja az együttműködési készséget egy hosszú távú lakásprojekthez. A projekt időtartama rövidnek bizonyult a szubjektív egészség és a koherencia-érzés számottevő mértékű javítására, azonban a pszichés stressz és az élettel való elégedettség már rövidtávon is mérsékelten szignifikáns javulást mutatott, így alkalmas volt a követésre.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program