Flukonazol, vorikonazol és caspofungin hatékonyságának a vizsgálata Candida orthopsilosis-al szemben neutropéniás egérmodellben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Mózes Julianna
Intézet:
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Majoros László

A Candida orthopsilosis, mint önálló faj az utóbbi időkben lett molekuláris biológiai módszerekkel elkülönítve a C. parapsilosis-tól. Bár a C. orthopisilosis által okozott fertőzések epidemiológiája egyre jobban ismert a hatékony terápiás kezeléséről jelenleg nincs információ a nemzetközi irodalomban.
Flukonazol (FLC), voriconazol (VOR) és caspofungin (CAS) hatását vizsgáltuk 3 C. orthopsilosis izulátummal szemben (CP25; CP85; CP125) neutropéniás egérmodellben. A 25-27 g tömegű Balb/C, hím egereket 4 nappal a gombával történő fertőzés előtt, intraperitoneálisan 200 mg/kg ciklofoszfamiddal immunszupresszáltuk. Ezt követően, intravénásan 6-7x106 CFU (0.2 ml-ben) mennyiségű gombával fertőztük meg. Az intraperitoneális FLU (1, 5 és 10 mg/kg), VOR (6 és 12 mg/kg) és CAS (1 és 2mg/kg) terápia az intravénás oltás után 24-26 órával kezdődött, melyet öt napon keresztül folytattunk. Megvizsgáltuk az egyszeri, nagydózisú (5mg/kg) CAS terápia hatékonyságát is.
A hetedik napon az egereket felboncoltuk, az eltávolított veséket steril körülmények között homogenizáltuk, majd tovafutó, tízszeres hígítási sort készítettünk. A hígítási sorokból kioltást (100 mikroliter) végeztünk Sabouraud agar táptalajra, majd 48 óra múlva a megszámoltuk a kinőtt telepeket. A vesékből kitenyésztett gombák számának elemzéshez a Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztuk. Statisztikailag szignifikánsnak tekintettük az eredményt, ha P< 0,05.
Napi 1 mg/kg FLC mindhárom izolátum esetén hatástalan volt (P>0.05). Öt mg/kg FLU a CP125-ös, míg 10 mg/kg FLU mindhárom izolátum esetén szignifikánsan csökkentette a vesékből kitenyészett gombák számát a kontrollhoz képest. A VOR mindkét dózisa csak a CP85 izulátum esetén bizonyult hatékonynak (P<0,05). A napi 2 mg/kg és egyszeri 5mg/kg CAS terápia szignifikánsan csökkentette a vesékből kitenyészett gombák számát mindhárom izolátum esetén (P<0.01).
Eredményeink alapján a C. orthopsilosis csökkent érzékenységet mutat a FLU-al szemben, bár a maximális dózisú FLU még mindig hatékonyabb in vivo mint a VOR. A CAS hatékony terápiás választásnak tűnik napi 2 mg/kg illetve egyszeri 5 mg/kg dózisban.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program