A kurkumin hatása az adriamycin citosztatikum csontvelőtoxicitására

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Ungvári Éva
Intézet:
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Benkő Ilona

Napjainkban az egyre nagyobb méreteket öltő daganatos megbetegedések kezelésére egyik lehetőségként a kemoterápia kínálkozik. A tumorellenes szerek hatékonyan képesek a daganat méretét csökkenteni, azonban súlyos, dózist limitáló mellékhatásuk a myelotoxicitás. A csontvelő progenitorsejtjeinek pusztulása megakadályozza a vér alakos elemeinek utánpótlását. A betegek életkilátásai szempontjából a GM-CFU sejtek (granulocyta-macrophag progenitor sejtek) csökkenése a legjelentősebb paraméter, mivel a granulocyták és macrophagok hiánya életveszélyes fertőzések kialakulását eredményezheti. A kurkumában lévő polifenol vegyület, a kurkumin az adriamycin (ADM) citosztatikum cardiotoxicitását képes mérsékelni. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, vajon befolyásolja-e a kurkumin az ADM csontvelőtoxicitását.
Egerek (C57BlxDBA2/F1) femorális csontvelő sejtjeiből készítettünk a GM-CFU sejtek túlélését biztosító speciális lágy-gél kultúrákat, melyekben a progenitorokat in vitro - emelkedő koncentrációsort alkalmazva- adriamycin vagy kurkumin jelenlétében tenyésztettük. A progenitor sejtek morfológiailag nem különíthetők el, csak ez a funkcionális kolónia esszé módszer alkalmas kimutatásukra. A lágy-gélben együttmaradó leánysejtjeik alkotta kolóniák száma a funkcióképes GM-CFU sejtek előfordulási gyakoriságát mutatja a tenyészet összes csontvelősejtjéhez viszonyítva. A dózis-hatás görbe alapján a kurkumin progenitor sejtek működését nem befolyásoló dózistartományából választottunk két dózist a kurkumin+adriamycin kombináció hatásának vizsgálatához. Azt tapasztaltuk, hogy míg a 2 mg/l koncentrációban nem volt hatással az ADM okozta toxicitásra, a 4 mg/l koncentráció szignifikánsan protektívnek bizonyult, az ADM dózis-hatás görbéjét jobbra tolta el.
Eredményeink biztatóak, találtunk olyan dózistartományt, amelyben a kurkumin mérsékelte az ADM okozta károsodás mértékét a GM-CFU progenitor sejteken. Mivel a vizsgálataink szerint a kurkumin is képes gátolni a progenitor sejtek kolóniaképzését magasabb koncentrációban, a megfelelő dózistartomány megválasztása nagy körültekintést és további in vivo vizsgálatokat igényel.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program