Minimális gátlókoncentráció meghatározásának összehasonlító vizsgálata hatféle antibiotikummal szemben aerob és anaerob baktériumok körében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Bihari Zoltán
Győrffy András
Intézet:
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Szabó Judit

Háttér: A minimális gátló koncentráció (MIC) meghatározására több módszer is alkalmas. Ezek közül a rutin diagnosztikában leginkább az úgy nevezett E-teszt terjedt el. Eddig Magyarországon egyetlen cég (AB Biodisk, Svédország) terméke volt elérhető, amely azonban meglehetősen drága. Az idei év során jelent meg egy másik, lényegesen olcsóbb kivitelezésű E-teszt (Liofilchem, Olaszország)
Célkitűzés: Munkánk során célul tűztük ki, hogy összehasonlítjuk a két E-tesztet hat különböző antibiotikum (penicillin, oxacillin, clindamycin, vancomycin, imipenem és metronidazol) esetében. A clindamycin és imipenem hatékonyságát aerob és anaerob baktériumok (összesen 30-30 törzs) körében teszteltük. A vancomycint 16 Enterococcus spp. és 14 S. aureus esetében, az oxacillint 30 S. auerus esetében vizsgáltuk. A metronidazol hatékonyságát 30 anaerob baktérium vonatkozásában határoztuk meg. A penicillin MIC meghatározáshoz S. pneumoniae és béta-hemolizáló streptococcus törzseket választottunk.
Anyag és módszer: Az E-teszt egy rugalmas plasztik csík, melyre az adott antibiotikum különböző koncentrációit (mg/L) vitték fel. A gyártó előírásainak megfelelően elkészített baktérium szuszpenziót az előírt táptalajra kikenjük, az E-teszt csíkot felhelyezzük. Az inkubációt követően egy ellipszis alakú gátlási zóna alakul ki. A csík és a zóna metszéspontjában a MIC érték leolvasható.
Eredmények: A metronidazol, imipenem és clindamycin esetében minden baktérium törzsnél közel azonos MIC értékeket kaptunk. A S. pneumoniae izolátumok közül a penicillin MIC mérés során egy esetben, a S. auerus izolátumoknál az oxacillin MIC meghatározás során szintén egy esetben találtunk eltérést. A vancomycin MIC értékek mutatták a legnagyobb szórást mind az enterococcusok, mind pedig a staphylococcusok vonatkozásában.
Konklúzió: A legtöbb esetben a két E-teszt egymással közel azonos MIC értékeket adott, ezért egymással helyettesíthetők. A penicillin és oxacillin MIC mérésnél tapasztalt egy-egy elérést más módszerrel igazolni kell. A vancomycin MIC értékek nagy szórása miatt továbbra is a hagyományos vancomycin E-teszt alkalmazása javasolt.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program