A kognitív funkciók automatizált vizsgálata szklerózis multpilexben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Baranyi Beáta
Intézet:
Pszichiátriai Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Égerházi Anikó
Dr. Csépány Tünde

A szklerózis multiplex (SM) demyelinizációval járó központi idegrendszeri betegség. A kognitív károsodás és a depresszió gyakori tünet, mely már a betegség korai szakaszában megjelenhet és lehet, hogy jelentősebb hatást gyakorol az életminőségre, mint a neurológiai tünetek. Célunk az SM-ben megjelenő korai kognitív károsodás, a depressziós tünetek és az életminőség vizsgálata volt.
A Cambridge-i Neuropszichológiai Automatizált Tesztcsomag (CANTAB) vizsgálatot végeztük 24 szklerózis multiplexes betegen (MMSE 29, ffi/nő: 4/20, átlagéletkor: 34,7 év; /18-57 év/). Az eredményeket a tesztcsomaghoz tartozó, korban megfelelő egészséges önkéntesek adataival hasonlítottuk össze. Hamilton depressziós skálát (HAMD), Beck kérdőívet, és életminőség kérdőívet (MSQoL-54) használtunk.
A HAMD és a Beck kérdőívek az esetek 40%-ában jeleztek depressziót. Az életminőség kérdőív szignifikánsan korrelált a kognitív károsodással. A CANTAB tesztek közül a vizuális memória (DMS, PAL), a térbeli munkamemória (SWM), a szabálytanulás (IED), a reakcióidő (RTI) és a gyors vizuális mintafelismerés (RVP) eredményei szignifikánsan rosszabbak voltak a betegcsoportban. Ezek a tesztek a munkamemória és tervezés, valamint a figyelmi funkciók károsodására utalnak.
Az eredmények alapján az SM-re jellemző kognitív károsodás már a betegség korai szakában kimutatható. Az életminőség rosszabbodása arányos a kognitív károsodással és a depressziós tünetekkel, így a CANTAB vizsgálat segíthet a korai felismerésben és előre jelző értékű lehet az életminőség rosszabbodásában.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program