Az antigranulocyta szcintigráfia helye a korai reumatoid arthritises betegek prognosztikai tényezői között

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Sebestyén Gabriella
Intézet:
Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai osztály
Témavezető(k):
Dr. Gaál János

Bevezető: Korai reumatoid arthritisben a későbbi kedvezőtlen kimenetel megjóslása a kezelés szempontjából alapvető jelentőségű. Célkitűzés: Célunk az antigranulocyta szcintigráfia teljesítőképességének összehasonlítása volt a szélesebb körben használt prognosztikai tényezőkkel (DAS28, anti-CCP, korai MRI vizsgálat).
Betegek és módszerek: 25 olyan arthritises beteget vontunk be a vizsgálatba, akiknek a betegség fennállási ideje kevesebb mint 1 év volt. A klinikai adatok összegzése és a betegség klinikai aktivitásának felmérését követően a kezek MRI vizsgálatát, antigranulocyta szcintigráfiás vizsgálatot és anti CCP meghatározást végeztünk. Átlagosan 1 év követés után az MRI score-ok változása és a fenti prognosztikai tényezők közötti kapcsolatot elemeztük. A statisztika céljaira Pearson féle korrelációs tesztet és T próbát alkalmaztunk.
Eredmények: A betegek átlagos életkora 63,5 ± 11,9 év, a férfi/nő arány 4/15, az átlagos betegség fennállási idő a vizsgálatba lépéskor 4,97 ± 3,03 hónap volt. Az átlagos kezdeti DAS28 3,86 ± 1,19, a CRI 0,15 ± 0,12, az MRI erózió score 25,11 ± 12,82 volt, az anti-CCP pozitivitás aránya pedig 7/12 volt (58%). Az MRI erózió score átlagosan 18 ± 19,49 értékkel, a synovitis score átlagosan 2,16 ± 3,5 értékkel nőtt a követési idő alatt. Az induláskori MRI erózió score szignifikáns összefüggést mutatott a későbbi eróziók kialakulásával (k=0,523, p=0,022) valamint a követési idő végén mért synovitis score-ral (k=0,485, p=0,035). A kezdeti synovitis score a követési idő végén mért synovitis score-ral (k=0,756, p=0,001) mutatott összefüggést. Az anti CCP pozitivitás szignifikánsan összefüggött a CRI-vel (p=0,048) illetve a kezdeti és a követési idő végén mért erózió score-ok különbségével (p=0,021). A CRI a kezdeti synovitis score-ral (k=0,518, p=0,023) erősen, a kezdeti eróziós score-ral pedig gyengén függött össze (k=0,402, p=0,08).
Következtetés: Vizsgálatunk alapján a korai RA későbbi destruktivitásának előrejelzésére elsősorban a korai MRI és az anti-CCP vizsgálat lehet alkalmas. Az anti-granulocyta szcintigráfia nem az erozivitás, hanem a gyulladásos aktivitás objektív megjelenítésében kaphat szerepet.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program