Differenciál-diagnosztikai adatbázis készítése PET-CT vizsgálatokhoz

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Pócsi Nikoletta
Intézet:
Nukleáris Medicina Intézet
Témavezető(k):
Dr. Barta Zoltán

A különféle klinikai képalkotó vizsgálatok leletezése során kiemelt
fontosságú a differenciál-diagnosztikai problémák szakmailag korrekt
kezelése, mely magába foglalja a lehetséges diagnózisok mérlegelését,
illetve bizonytalan esetekben a további, kellően specifikus/szenzitív
vizsgálatok elvégzésére tett javaslatokat is. Az ehhez szükséges
tudásanyag elsajátítása, és a releváns tudományos kutatási eredmények
naprakész integrálása a rutin munkába, komoly kihívást jelent
valamennyi orvosnak, különösen a rezidenseknek és a kezdő
szakorvosoknak. Egy gyakorlatban is használható megoldást jelenthet
egy olyan, a leletezési munkafolyamatba beépülő rendszer, mely az
adott kontextushoz illeszkedő, előszűrt-rendszerezett információk
automatikus kikeresését végzi. Munkám egy ilyen jellegű strukturált
leletező szoftverrel egyszerűen összekapcsolható, a szemantikus web
technológiák lehetőségeit kiaknázó differenciál-diagnosztikai
adatbázis létrehozására irányult. Ennek kapcsán részt vettem egy a
RadLex lexikon elemeiből, és ICD10 kódokból álló ontológia
kifejlesztésében, melyet először egy PET-CT vizsgálatokban használható
differenciál diagnosztikai lista elkészítéséhez használtunk. Ezt
követően az online elérhető szakirodalmat áttekintve, elvégeztem a
releváns publikációk feltérképezését, szelektálást, ''címkézést'', és az
adatbázisba való betöltését.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program