Intracranialis állományvérzések volumetriás meghatározása koponya CT felvételeken és azok klinikai jelentősége

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Lánczi Levente István
Intézet:
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Berényi Ervin

A stroke a világon a harmadik leggyakoribb halálok. A vérzéses stroke elkülönítése az ischaemiás stroke-tól és egyéb intracranialis elváltozásoktól az akut kezelés, valamint a hosszú távú prognózis szempontjából alapvető fontosságú. Az elkülönítés kizárólagos módja sürgősségi koponya CT felvétel készítése. Kutatásom célja az, hogy feltárja az összefüggést a vérzéses stroke-on átesett betegek klinikai kimenetele és a rutin képalkotó diagnosztikai felvételeken végzett korszerű számítógépes képfeldolgozás segítségével mért paraméterek között. Összefüggés feltételezhető ugyanis a vérzés térfogat és az intracranialis térfogat aránya, valamint a betegség klinikai kimenetele között.

A DEOEC Neurológiai Klinikán 2004-2008 között vérzéses stroke-kal kezelt 106 páciens sürgősségi, illetve kontroll CT felvételeit elemeztem. A CT szeletvastagság: 2,5-4 mm illetve 5-10 mm. A területek térfogatának mérésére a 3D Slicer szoftvert használtam. A területek szegmentációját a denzitás alsó és felső küszöbértékeinek meghatározásával végeztem. A volumetriás meghatározás része volt a teljes intracranialis tér, a parenchymás és a kamararendszerbe tört vérzés szegmentációja, térfogatának kijelölése, meghatározása.

A méréseket az elhunytak és a túlélők csoportjaiban is elvégeztem. E két csoportban az életkor, a nem és az intracraniális térfogat nem mutatott szignifikáns eltérést (p<0.05, Mann-Whitney U teszt). A két betegcsoportban mért vérzések térfogatai – mind a kamrarendszerbe törő, mind a parenchymás vérzések – szignifikánsan különböznek (p<0.001). Továbbá megállapítást nyert, hogy a kamrarendszerbe tört vérzés intracranialis térfogathoz viszonyított aránya jól korrelál a klinikai kimenetellel.

Az alkalmazott módszer lehetővé teszi az akut klinikai ellátás során készült vizsgálati képek pontos analízisét, statisztikai feldolgozás számára is hasznosítható adatokat nyújthat. Az intracranialis térfogat és a vérzés térfogatok aránya, illetve a betegség klinikai kimenetele közötti összefüggést vizsgálatom igazolta.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program