Pacemakeres betegek mediastinális nyirokcsomóinak FDG PET-CT vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Csiki Emese
Intézet:
Nukleáris Medicina Intézet
Témavezető(k):
Dr. Szabados Lajos

Bevezetés, célkitűzések: Onkológiai betegeink vizsgálata során észleltük, hogy a pacemakert viselő betegek mediastinális nyirokcsomói gyakrabban mutatnak FDG-halmozást. Vizsgálatunk célja, a mediastinális nyirokcsomó-halmozások előfordulási gyakoriságának és FDG-felvételének összehasonlítása pacemakeres és kontrollcsoportban.
Betegek és módszer: Retrospektív tanulmányunkban 32 pacemakeres és 44 kontroll (kor és nem eloszlásban egyező) beteg FDG PET-CT vizsgálatát hasonlítottuk össze. Kizárási kritérium volt a tüdő-, mediastinum igazolt daganatos betegsége és lymphoma az anamnézisben. Minden betegnél vizuális értékelés után mértük a mediastinális nyirokcsomók FDG felvételét is, különös tekintettel a CT-n szinte mindig megjelenő azygos nyirokcsomóra. Ezen nyirokcsomók SUV (standardized uptake value) maximumát és átlagát, illetve ezek mediastinalis vér-poolhoz viszonyított arányát határoztuk meg. A beteg és kontrollcsoport felvételi értékeit Mann-Whitney próbával hasonlítottuk össze.
Eredmények: A pacemakeres betegek 47%-ában, míg a kontrollcsoport 25%-ában találtunk halmozó mediastinalis nyirokcsomót. FDG-felvétel alapján a legaktívabb nyirokcsomó vér-poolhoz viszonyított aránya a pacemaker csoportban: min.: 0.49, max.: 4.44, medián: 1.98, a kontrollcsoportban: min.: 0.44, max.: 3.9, medián: 1.2. Az azygos nyirokcsomó SUV max. értékei a pacemakereseknél: min.: 0.66, max.: 4.1, medián: 2.18, a kontrollcsoportban min.: 0.6, max.: 4.06, a medián pedig: 1.53 lett. A statisztikai próba szerint a pacemakeres csoportban gyakrabban fordult elő halmozó mediastinalis (reaktív) nyirokcsomó, melynek mért SUV-ja és az azygos nyirokcsomó aktivitása szignifikánsan magasabb a kontroll-csoportéhoz viszonyítva.
Megbeszélés: Eredményeink szerint a pacemakeres betegekben gyakrabban találtunk olyan halmozó mediastinalis nyirokcsomókat, melyek malignus folyamattal téveszthetők össze. Ennek figyelembe vétele fontos a pacemakeres betegek PET-CT vizsgálatának értékelésekor az álpozitív eredmények elkerülése miatt.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program