A lézió- detektálás és az expozíciós idő összefüggése time-of-flight PET/CT kamera esetén

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Hevesi Erika
Intézet:
Nukleáris Medicina Intézet
Témavezető(k):
Dr. Balkay László

PET vizsgálatok esetén a léziók detektálhatósága függ az injektált farmakon mennyiségétől, a testtömeg indextől (BMI), a látóterenkénti expozíciós időtől (LEI), a lézió és a háttér halmozásának arányától (T/B), valamint a kamera tulajdonságaitól. Ismert tény az is, hogy a time-of-flight (TOF) technika javítja a kamerák érzékenységét, ami különösen jelentős nagy BMI értékek esetén. TOF PET kamerák estén a LEI általában 1 perc, de kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy az ennél rövidebb vagy hosszabb idők hogyan befolyásolják a képminőséget, illetve a léziók méretének (d) és halmozásának értékeit.
Fantom és humán vizsgálatokat végeztünk Philips TF PET/CT kamerán FDG radiofarmakonnal. A fantommérésekben 10, 13, 17, 22, 28 és 37mm átmérőjű gömböket használtunk, a humán esetek pedig a normál betegvizsgálatokból lettek kiválasztva. A PET adatgyűjtést követően 10, 30 sec, és 1, 2, 3, 4, 5 perc LEI- hez rendelhető képeket rekonstruáltunk és azokat a gyártó által szolgáltatott vizualizációs programok, illetve a Matlab program segítségével értékeltük ki. A léziók kvantitatív kiértékeléséhez az ún. fél-automatikus- küszöb módszert használtunk, amelynek alapparamétereit fantommérések segítségével határoztuk meg.
Megállapítottuk, hogy kis (d= kb. 10 mm) léziók és 5-nél nagyobb T/B esetén már 30 sec gyűjtési időnél is jól láthatóak. 20 mm-nél nagyobb átmérőjű léziók hasonló T/B értékek mellett már 10 sec képen is azonosíthatóak voltak. A 20 mm-nél nagyobb átmérőjű léziók halmozási és térfogat meghatározási hibája nem nagyobb, mint 5, illetve 10%, 2-5 perces LEI alkalmazásakor 1-2 percnél rövidebb felvételi idők, illetve 20 mm-nél kisebb átmérő esetén a halmozás- és térfogat-értékek hibája monoton nőtt a minél kisebb LEI értékekkel. A hibák maximuma akár 20-30% is lehet a konkrét lézió méret és a LEI függvényében.
TOF PET kamerákkal már igen rövid idejű gyűjtésekkel is detektálhatók magas T/B arányú léziók. Az egyes léziók kvantitatív adatainak (halmozás és térfogat) hibái azonban egyre kifejezettebbek a minél kisebb léziók és LEI- k mellett.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program