A Brain Voyager szoftver klinikai alkalmazhatósága az idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és a terápiás tervezésben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Lakatos István
Intézet:
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Berényi Ervin

Bevezetés:
A központi idegrendszer diagnosztikájának modern módszere a mágneses rezonancia képalkotás (MRI). Széles felhasználási köre kiterjedhet olyan fizikai jelenségek kimutatására, mint az idegsejtek aktivációja – erre szolgál a funkcionális MR képalkotás (fMRI). Jelen munkám során nyitott idegsebészeti műtéten átesett betegek preoperatív képalkotó vizsgálatainak analízisét végeztem. A BrainVoyager QX v.2.07 szoftver segítségével MR adatok magas szintű analízise, vizualizációja, fMRI és anatómiai MR adatok térbeli illesztése, standardizációja, segmentációja lehetséges. Az elemzés fontos része volt a kapott aktivációs mintázat kiértékelése, és az eredmények radiológiai validálása.
Anyagok és módszerek:
Az MR vizsgálatokat GE Excite Twin 1,5 T-s egésztest MR berendezésen, 8 csatornás phased-array koponyatekerccsel végeztük. Az fMRI képsorozatokon T2-alapú elmozdulás-korrekciót és T1-alapú térbeli standardizálást hajtottunk végre. A vizsgálat modellezése céljából az adott paradigmával korreláló ún. timecourse táblázatokat szerkesztettem. Az fMRI adatok előzetes feldolgozása után hemodinamikai függvény segítségével statisztikai analízist végeztem. Az anatómiai MR isovoxelizációja után a fehérállomány inhomogenitás korrekciója történt meg. A megfelelően regisztrált adatok térbeli megjelenítésére 3D Mesh algoritmust alkalmaztunk, majd a kapott aktivációs mintázatot az agyféltekéken ábrázoltuk.
A vizsgálataim során 9 beteg fMRI adatainak feldolgozása történt meg.
Eredmények:
Az fMRI módeszerével a beszéd, memória, vizuális, sensoros, motoros vizsgálatokat végeztünk, melyek során statisztikailag értékelhető aktivitást kaptunk a Brodmann-atlasznak megfelelően.
Következtetések:
Megállapítható, hogy preoperatív fMRI vizsgálatokkal és megfelelően kialakított paradigmákkal a vizsgálni kívánt kérgi területek megjeleníthetőek, az eredmények a műtéti tervezésben alkalmazhatóak. A szoftveres környezet ezen túl intracraniális tumorok, vérzések megjelenítésére, a műtéti területek szomszédságában futó pályák és képletek deformitásainak kiértékelésére is használható.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program