Trombinképződés inhibitorai jelenlétében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Nagymihály Richárd
Intézet:
Klinikai Kutató Központ
Témavezető(k):
Dr. Hársfalvi Jolán

Bevezetés. A trombinképződés a véráram alvadási faktorai vagy a trombociták számára hozzáférhetővé váló szöveti faktor vagy kollagén hatására indul el, amely lehet érsérülést követő gyógyulási vagy pathologiás, thrombusképződési folyamat. A képződött trombin (FIIa) visszahat a képződés folyamatára és több nagyságrenddel felgyorsítja azt. Célkitűzés. Trombinképződés mennyiségi meghatározása (trombin generáció) Technothrombin TGA kit-et használva; és a trombin aktivitását direkt és indirekt módon gátló anyagok hatásának vizsgálata. Módszer. A TGA reagens RC Low mely alacsony koncentrációban foszfolipideket és 5 pM rekombináns humán szöveti faktort tartalmaz – Tris-Hepes-NaCl pufferben oldva- indítja a reakciót, melynek hatására a thrombocita szegény plazmában keletkező trombin hasítja a fluoreszcens szubsztrátot (1mM Z-G-G-R-AMC). A fluoreszcencia intenzitás változásból kiszámolható a képződő trombin mennyisége, amellyel a plazmához adott gátló és neutralizáló anyagok hatása követhető. A generációs görbéket “lag”- és “peak” trombinképződési fázis jellemzi, időben (min) és trombin mennyiségben (nM) kifejezve. A kiértékelő software ebből számolja ki az AUC-t azaz a görbe alatti területet, ami a képződött trombin mennyiségével arányos. Eredmények. Alacsony mokulatömegű heparin (LMWH) amely a FXa-t és FIIa-t indirekt módon gátolja, növekvő koncentrációban csökkentette a képződő trombin mennyiségét. 0,35-0,4 U/mL-es plazma koncentráció esetén már nem volt mérhető a trombinképződés. Ahogy az LMWH koncentráció csökkent úgy csökkent a lag fázis időtartama és nőtt a trombin mennyisége. Az LMWH hatása 100-110 mikrogram/mL polibrénnel neutralizálható. Az aptamer az ABEI-hez (anion-binding exosite I) kötődik, így az ide kapcsolódó anyagokat gátolja, viszont a képződő trombin mennyiségére nincs hatással. A hirudin apoláris végével a trombin katalitikus centrumához és környékéhez, illetve anionos oldalláncával az ABEI-hez kapcsolódik, ezért hatása TGA-val mérhető. Konklúzió. TGA olyan inhibitorok mérésére alkalmas, amelyek az aktív centrumhoz kapcsolódva hatnak a trombinképződés mechanizmusára.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program