A transzglutamináz 2 és az MFG-E8 fehérjék interakciójának tanulmányozása

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika
Szerző(k):
Szakál Zoltán Tibor
Intézet:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Szondy Zsuzsanna
Dr. Király Róbert

A transzglutamináz 2 (szöveti transzglutamináz, TG2) egyedülállóan multifunkcionális fehérje, fontos szerepe van a citoszkeleton szabályozásában, a sejtadhézióban, apoptózisban, fagocitózisban és betegségek kialakulásában. Transzglutamináz funkciója mellett rendelkezik GTPáz, ATPáz, kináz, protein diszulfid izomeráz aktivitásokkal is. A TG2 négy doménből álló összetett fehérje: N-terminális béta-szendvics, katalitikus core és két C-terminális béta-hordó doménnel rendelkezik. Munkacsoportunk korábbi kutatásai kimutatták, hogy a transzglutamináznak szerepe van egy hatékony fagocitáló kapu kialakításában az apoptotikus sejteket felvevő makrofágok membránjában. A fagocitózis során a TG2 az integrin béta-3 mellett egy makrofágok által szekretált MFG-E8 (Milk fat globule-epidermal growth factor 8) molekulával alkot komplexet. Az MFG-E8 egy olyan opszonizáló molekula, amely hidat képez az apoptotikus sejtek felszínén megjelenő foszfatidil-szerin molekula és a makrofágok felszínén lévő integrin béta-3 között. Ez a közvetett kapcsolat fokozza az apoptotikus sejtek felvételét.
Kísérleteinkben célul tűztük ki a specifikus interakcióért felelős TG2 felszín azonosítását különböző domén-deletált humán TG2 mutánsok BIAcore (felületi plazmon rezonancia) vizsgálatával.
Az enzim különböző deléciós konstrukcióit pET-30 vektorból pGEX-2TK plazmidba klónoztuk át. A beépített DNS orientációjának és méretének ellenőrzése után Escherichia coli BL21 törzsben termeltettük a fehérjéket glutation-S-transzferáz-fúziós formában. Az enzimet affinitás kromatográfiával tisztítottuk és Western blot-tal azonosítottuk. A TG2 és MFG-E8 molekuláris interakciójának vizsgálatát különböző MFG-E8 koncentrációk mellett BIAcore analízissel végeztük.
A kapott eredmények alapján az enzim első béta-hordó doménje felelős legnagyobb mértékben a kölcsönhatásért, de a katalitikus core domén hiánya is csökkenti ennek erősségét.
Továbbiakban tervezzük a doméneken belül a pontos kötőhelyek meghatározását, és ezek mutációjával a kötődés elmaradásának hatásvizsgálatát az apoptotikus sejtfelvétel folyamán.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program