Génexpresszió vizsgálata urológiai daganatokban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika
Szerző(k):
Tóth Natália
Intézet:
Humángenetikai Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Fehér Zsigmond

A daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága miatt igen nagy a jelentősége a különböző tumor markerek alkalmazásának, melyek megkönnyítik a diagnózist és fontosak a prognózis és a terápia szempontjából is. A projekt az Urológiai Klinika és a Humángenetikai Tanszék együttműködéseként indult, majd csatlakozott hozzá a Patológiai Intézet is. Célul tűztük ki annak megvizsgálását, hogy az Urológiai Klinika beteganyagában előforduló prosztata-, vese- és hólyagdaganatok esetén milyen szintű az irodalomból ismert AGK (acilglicerol-kináz), WTI (Wilms tumor) és TACCI (transforming acidic coiled-coil containing protein 1) gének expressziója. Az AGK expresszióját már előzőleg magasabbnak találták prosztatarákban. Az enzim terméke az EGF receptor aktiválásán keresztül mitogén és antiapoptotikus jeleket közvetít. A WTI gén által kódolt tumor-szupresszor fehérjének alapvető szerepe van az urogenitális rendszer fejlődésében. A TACCI feltehetően onkogén hatású, expresszióját már szintén kapcsolatba hozták neoplazmák kialakulásával és progessziójával (pl. gyomor-, petefészekrák, myeloma multiplex). Megfelelő számú vizsgálat után célunk annak megállapítása, lenne-e ezen gének között olyan, amely a diagnózis felállításában, vagy a prognózis előrejelzésében a későbbiekben használható volna. Először 19 prosztata tumor mintából és 10 nem-tumoros mintából RNS-t izoláltunk, cDNS-t szintetizáltunk, majd kvantitatív RT-PCR-rel meghatároztuk a szóban forgó gének expressziójának szintjét. Prosztatarákoknál ügyelni kellett arra, hogy az RNS izolálás biztosan olyan területről történjen, amelyet érint a malignitás. Ezt a közreműködő patológus kolléga állapította meg. 13 esetben a WTI gén expresszióját jelentősen emelkedettnek, 1 vagy 2 nagyságrenddel magasabbnak találtuk a kontroll értéknél, míg 6 esetben nem volt értékelhető különbség a kontrollhoz képest. Az AGK és TACCI esetében egyértelmű és reprodukálható különbséget a daganatos és nem daganatos minták között eddig nem tudtunk megállapítani. 29 vesesejtes rák mintából és 9 nem-tumoros veseszövet-mintából elvégeztük az RNS izolálást és a cDNS szintézist, a kvantitatív PCR kísérletek folyamatban vannak.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program