Potenciális PPAR agonisták tesztelése emlős kettős hibrid rendszerrel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika
Szerző(k):
Dániel Bence
Intézet:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Nagy László
Dr. Bálint Bálint László

A PPAR-ok (Peroxisome proliferator activated receptor) a magreceptorok szupercsaládjába tartozó transzkripciós faktorok, amelyek képesek ligandjuk jelenlétében célgénjeik átírását elindítani. Metabolikus szenzorként működnek és így szerepük lehet az obezitás, a diabetes kettes típusa és az atheroszklerózis kialakulásásban. Felfedezésük óta folyamatosan a gyógyszerkutatás középpontjában állnak. Napjainkban több, PPAR receptort aktiváló gyógyszer kerül forgalomba, melyeknek azonban nem kívánt mellékhatásai is vannak. A mellékhatások kiküszöbölése érdekében újabb szintetikus és természetes aktivátorok keresése zajlik, amelyeknek kedvezőbb a mellékhatás profiljuk. Ez egy új fogalom születését eredményezte, ami SPPARM (Selective PPAR Modulators) néven vált ismertté. A SPPARM-okat két különböző csoportba lehet sorolni: PPAR alfa/gamma duális parciális agonisták és PPAR gamma modulátorok. A PPAR alfa/gamma duális parciális agonistáknak kisebb az affinitásuk a PPAR izotípusokhoz, mint a specifikus agonistáknak, de jótékony hatásuk van a szérum lipid szintre és az inzulinérzékenység növelésére. A PPAR gamma modulátorok jellegzetessége, hogy olyan konformációváltozást okoznak, ami szelektív kofaktorok kötését teszi lehetővé, ezzel szövetspecifikus PPAR gamma hatást váltanak ki.
Célunk új PPAR gamma agonisták keresése volt egy vegyületkönyvtárból, amelyet a CGX/AMRI biotechnológiai cégtől kaptunk tesztelésre. A könyvtár 500 vegyületet tartalmazott, melyek a PPAR gamma ligandkötő zsebbe történő in silico dokkolás alapján kerültek a jelöltek sorába.
Kísérleteinkhez emlős kettős hibrid rendszert használtunk. Modellsejtként COS1 sejtvonalat használtunk, amelyet egy polimer (PEI, polyethylenimine) segítségével transzfektáltunk.
A kísérletek utolsó fázisában a kiindulási 500 vegyületből 23 aktivitását mértük minden PPAR izotípuson. A kísérleteink során csak PPAR gamma aktiváló molekulákat azonosítottunk A pozitív aktivitást mutató ligandok vizsgálata során parciális agonista hatást tudtunk kimutatni.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program