Az emberi belsőfül Tumor Nekrózis Faktor alfa receptor mintázatának vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Szerző(k):
Bányai Ágnes
Intézet:
Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Témavezető(k):
Dr. Sziklai István
Dr. Karosi Tamás

Bevezetés: A proinflammatorikus cytokinek, - elsősorban a Tumor Nekrózis Faktor alfa (TNF-alfa) – központi szerepet játszhatnak a közép- és belsőfülbetegségeket kísérő szenzorineurális halláscsökkenés kialakulásában. Mivel a TNF-alfa felszabadulása gyulladásos-, toxikus- és degeneratív folyamatokban egyaránt észlelhető, ezért számos kórképben tölthet be kulcsszerepet: otitis media, cholesteatoma, zajártalom, presbyacusis, otosclerosis. A TNF-alfa a célsejtekben mélyreható génexpressziós változásokat eredményez és receptorain keresztül (I. és II. típus) az egyik legerősebb apoptosis induktor. A TNF-alfa hatásainak tanulmányozásához alapvetően fontos az oticus capsula és a hártyás labyrinthus receptoreloszlásának ismerete.

Anyagok és módszerek: Tanulmányunkban 20 darab temporális csontpreparátumot elemeztünk (10 cadaver, ‹24 óra; átlagéletkor=58.3 év; férfi=6, nő=4). A szövettani előkészítést 10%-os triklór-ecetsavval és 10%-os formalinnal végeztük. A megfelelő méretűre vágott mintákat 10%-os zselatinba ágyaztuk, majd újrafixáltuk. A metszést -60?C-on, 20 mikrométer szeletvastagsággal végeztük. Hagyományos hematoxilin-eozin festés és TNF-alfa I-II receptor (TNFRI/II) immunfluoreszcens vizsgálat történt.

Eredmények: Az oticus capsula egyes rétegei, valamint a hártyás labyrinthus és stria vascularis jellegzetes és egyedi TNFRI expressziós mintázatot mutattak. A TNFRI expressziós szintje minden struktúrában konzekvensen magas volt. A TNFRII expressziója kevésbé volt kifejezett, elsősorban az oticus capsula embrionális középső rétegében (globuli interossei) észleltük.

Következtetések: Eredményeink alátámasztják az emberi belsőfül TNF-alfa iránti fogékonyságát. A TNF-alfa által kiváltott rövid- és hosszútávú hatások nagy valószínűséggel a TNF-alfa termelődés helyétől (dobüreg vs. oticus capsula), módjától (gyulladás vs. degeneratv folyamatok) és az azt megkötő receptor típusától (I. vs. II.) függnek. Eredményeink a jövőben végzendő in vitro (izolált külsőszőrsejt vizsgálatok) és in vivo állatkísérletes tanulmányok morfológiai alapjait képzik.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program