A protein foszfatáz 2A gátlásának hatásai humán melanoma sejtvonalak sejtjein

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Szerző(k):
Körmendi Krisztina
Intézet:
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Zákány Róza
Juhász Tamás

A melanoma malignum cutis a melanocytákból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, mélyen invazív és metasztatizáló variánsai nagyon rossz túlélési prognózissal járnak. Korábbi vizsgálataink során kimutattuk, hogy a PP2B-nek, mely egy Ca/kalmodulin függő Ser/Thr protein foszfatáz, kulcsfontosságú szerepe van melanoma sejtek migrációjának szabályozásában. Jelen kísérleteinkben egy másik Ser/Thr-specifikus foszfatáznak, a PP2A-nak a melanoma sejtvonalak sejtjeinek különböző életfolyamataiban betöltött szerepére fókuszáltunk. Két eltérő biológiai viselkedésű humán melanoma sejtvonalat használtunk, a HT168 egy agresszív, nagy mértékben metasztatizáló, míg a WM35 egy metasztázist nem adó, de invazív primer melanomából izolált sejtvonal.
A PP2A specifikus farmakológiai inhibitorát; okadainsavat (OA) adva a sejtkultúrákhoz, mindkét sejtvonal esetén hematoxilin-eozin festéssel erőteljesebb magfestődést észleltünk. Enzimaktivitás vizsgálatokkal alátámasztottuk, hogy mindkét sejtvonalban azonos a PP2A aktivitása, mely OA hatására a HT168 sejtvonalban kb. 45%-al, WM35 sejtvonalban 55%-al csökkent. A sejtek életképessége nem változott az alkalmazott inhibitor hatására, míg osztódóképességük 30-40%-al csökkent. FACS vizsgálattal detektálva az OA alkalmazása 1-2%-os nekrózist és apoptózist indukált. Boyden kamrában végzett migrációs kísérletek során, OA adagolást követően a HT168 és a WM35 sejtvonal esetében is a sejtek migrációs képessége átlagosan 60%-al csökkent. Western-blot és RT-PCR segítségével a PP2A jelenlétét megvizsgálva megfigyeltük, hogy a WM35 és a HT168 sejtjei megközelítőleg azonos szintű fehérje és mRNS expressziót mutatnak, valamint a farmakológai inhibitor mindkét sejtvonal esetében kis mértékben megemelte az mRNS expressziót és nagyobb mértékben fokozta az enzim fehérjeexpresszióját.
Eredményeink azt jelzik, hogy a PP2A defoszforilációs mechanizmusai fontos szerepet töltenek be a melanoma sejtvonalak migrációs képességének szabályozásában, hasonlóan a PP2B-hez. További kísérleteinkben a PP2A defoszforilációs célpontjairól szeretnénk pontosabb képet nyerni.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program