Masszív strukturális femur allograftok beépülésének követése csontszcintigráfia és SPECT segítségével

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Szerző(k):
Cs. Kiss Balázs
Intézet:
Ortopédiai Klinika és Nukleáris Medicina Intézet PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft.
Témavezető(k):
Dr. Csernátony Zoltán
Dr. Garai Ildikó

Bevezetés: A csípőprotézis műtétek egyik komoly szövődménye hosszú távon a proximális femurvég és a vápa felszívódása. Ilyenkor számos esetben csontbankból származó, devitalizált strukturális graftokat alkalmazunk és speciális implantátumokkal ismét protetizáljuk a beteget. A végső remélt cél, hogy a saját csont belenő a graftba, a graft mikroszkopikus szerkezetét irányító gerendákként használva. A graft beültetés sikerét klinikailag a graft hosszú távú mechanikai „helytállása” jelenti.
Vizsgálatunk célja a követésre alkalmas csontscintigráfiás módszerek (három fázisú, statikus csontscintigráfia, SPECT, SPECT/CT) kvantitatív értékelésének kidolgozása, a követésre legalkalmasabb módszer kiválasztása.
Betegek és módszer: Graft beültetésen átesett betegeket követtünk csontizotópos vizsgálatokkal a műtétet követően több időpontban (6, 12, 18 hónappal). A kvantitatív mérésre a következő módszereket használtuk: ROI (region of interest) analízis, referencia területhez viszonyított felvett aktivitási hányad.
Eredmények: Az alkalmazott módszerek közül az emelkedett aktivitás megítélésére a legérzékenyebbnek a csont SPECT vizsgálat bizonyult. A két ROI analízis módszere közül szignifikáns eltérést nem találtunk a követés során.
Következtetés: Nagyobb populáción végzett vizsgálatok alapján a csont SPECT módszerét javasoljuk az élettelen csontgraft viabilitásának megítéléséhez.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program