Vastagbél hámsejtek érzékenysége etilén-oxid expozícióval szemben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Sejtbiológia, Biofizika
Szerző(k):
Orbán Edina
Intézet:
Megelőző Orvostani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Ádám Balázs

Az etilén-oxid ismert epoxid vegyület, melyet a Nemzeti Rákkutató Ügynökség vizsgálatai alapján bizonyítottan humán rákkeltő anyag. Nagy reakciókészségét kihasználva alkalmazzák vegyipari folyamatok kémiai intermediereként, élelmiszeripari termékek fertőtlenítésére és orvosi eszközök sterilizálására. Irreverzibilisen kötődik alkiláló tulajdonságának köszönhetően a DNS molekula bázisaihoz és foszfát csoportjaihoz, ezáltal károsítva a DNS láncot. Karcinogén hatását számos humán epidemiológiai kutatás kimutatta. Vizsgálataink célkitűzése az etilén-oxid genotoxikus hatásának tanulmányozása volt in vitro körülmények között emberi vastagbél hámsejteken DNS mikrogél elektroforézis segítségével. A mikrogél elektroforézis (Comet Assay vagy Single Cell Gel Electrophoresis) egy egyszerű, gyors és érzékeny genotoxikológiai teszt, mellyel a DNS károsodások széles skálája kimutatható. Kísérleteink annak megállapítására irányultak, hogy az etilén-oxid expozíciónak kitett sejtek DNS károsodása hogyan változik a kezeletlen sejtekhez viszonyítva. A vastagbél hámsejtek érzékenységét az etilén-oxid célsejtjeiként a szakirodalom szerint nem azonosítható humán méhnyak laphámsejtek érzékenységével vetettük össze. A DNS károsodást jelző csóva DNS tartalom értékei statisztikailag szignifikáns emelkedést mutattak 20 µM-os kezelésnél a bélhámsejtek, viszont csak 100 µM-nál méhnyak laphámsejtek esetén. A tail moment értékek változásában ilyen különbség a két sejttípus között nem adódott a bélhámsejteknél jellemző rövid csóvahosszak miatt. Eredményeink bebizonyították, hogy az etilén-oxid a vizsgált sejttípusok esetén a DNS károsodás dózisfüggő emelkedését hozza létre. E sejttípusok DNS károsodási jellemzői alapján megállapíthatjuk, hogy a vastagbél hámsejtek érzékenysége nagyobb a méhnyak laphámsejtek érzékenységénél, így azok az etilén-oxid expozíció potenciális célsejtjei lehetnek.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program