Alifás alkoholok hatása polimorfonukleáris leukociták szuperoxid-anion produkciójára kombinált expozíció esetén

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Sejtbiológia, Biofizika
Szerző(k):
Kovács Csilla Katalin
Pál László
Intézet:
Megelőző Orvostani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Szűcs Sándor
Dr. Árnyas Ervin

Magyarországon az alkoholfogyasztás jelentős részét képezik az illegális forrásokból származó tömény szeszesitalok, házi főzésű pálinkák, melyekben szennyezőként többféle alifás alkohol is kimutatható. Fogyasztásuk szerepet játszhat a hazai lakosság Európai Uniós átlagnál magasabb krónikus májbetegségek és májzsugor miatti halálozásában, mert az azokban lévő alifás alkoholok hepatotoxikus hatása többszöröse az etanolénak. Emellett ismert, hogy a túlzott szeszesital fogyasztás immunszuppresszióhoz vezet, és ennek következtében a krónikus alkoholisták fokozottan érzékenyek a fertőző betegségekre. Ez a polimormofonukleáris leukociták (PMNL-k) oxidatív metabolizmusának károsodásával magyarázható, mivel az általuk termelt szuperoxid-anion (SZOA) és az abból keletkező reaktív oxigén intermedierek (ROI) fontos szerepet játszanak a szervezet baktériumok és vírusok elleni védekezésében. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az etanol csökkenti a neutrofil granulociták SZOA produkcióját. A szervezetbe kerülve az illegális eredetű szeszesitalokban lévő alifás alkoholok azonban az etanollal együtt szinergista vagy antagonista módon befolyásolhatják a neutrofilek SZOA termelését. Ezért célunk volt annak vizsgálata, hogyan hatnak az alifás alkoholok és az etanol a granulociták SZOA produkciójára kombinált expozíció esetén. Kísérleteink során a PMNL-kat humán „buffy coat” preparátumokból szeparáltuk centrifugálásos elutriációs módszerrel, majd a sejteket egyidejűleg etanollal és alifás alkoholokkal kezeltük. A PMNL-k forbol-dibutiráttal (PDBu) és N-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal (FMLP) stimulált SZOA termelését spektrofotometriásan mértük. Etanol jelenlétében az individuális alifás alkoholokhoz képest az izoamil-alkohol és a tercier-butanol kétszer kisebb koncentrációban gátolta a PMNL-k FMLP-indukálta SZOA termelését. A 2-butanol izo-butanollal, az izo-butanol izoamil-alkohollal kombinálva fokozottabb mértékű SZOA produkció csökkenést idézett elő, mint ugyanazok külön-külön. Eredményeink szerint az etanol és az alifás alkoholok szinergista módon hatnak, ezért a házi főzésű pálinkákban előforduló alifás alkoholok növelhetik az etanol immunszuppresszív hatását.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program