Alifás alkoholok hatása granulociták szuperoxid-anion termelésére

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Sejtbiológia, Biofizika
Szerző(k):
Pál László
Kovács Csilla Katalin
Intézet:
Megelőző Orvostani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Árnyas Ervin
Dr. Szűcs Sándor

A magyar lakosság alkoholfogyasztása szempontjából kitüntetett figyelmet érdemelnek a rossz minőségű, illegális forrásokból származó tömény szeszesitalok, melyekben az etanol mellett szennyező komponensként többféle alifás alkohol is megtalálható. Fokozott expozíció esetén az alifás alkoholok fontos szerepet játszhatnak a krónikus májbetegségek és a májzsugor kialakulásában, mivel májkárosító hatásuk többszöröse az etanolénak. Emellett az alkohol függőségben szenvedőknél súlyos immunszuppresszió alakul ki, ezért a krónikus alkoholisták fokozottan érzékenyek fertőző betegségekre. Ennek hátterében részben a polimorfonukleáris leukociták (PMNL-k) csökkent szuperoxid-anion (SZOA) produkciója áll, mivel az általuk termelt SZOA, és az abból képződő reaktív oxigén intermedierek (ROI) döntő szerepet játszanak a patogén mikroorganizmusok destrukciójában. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az etanol gátolja a neutrofil granulociták SZOA produkcióját, de az még nem ismert, hogy befolyásolják-e az alifás alkoholok a neutrofilek ROI termelését. Ezért célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogyan hatnak az alifás alkoholok a granulociták SZOA produkciójára. Kísérleteink során a PMNL-kat humán „buffy coat” preparátumokból szeparáltuk centrifugálásos elutriációs módszerrel, majd a sejteket különböző koncentrációban alifás alkoholokkal kezeltük. A PMNL-k forbol-dibutiráttal (PDBu) és N-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal (FMLP) stimulált SZOA termelését spektrofotometriásan mértük. Eredményeink szerint az 1- és a 2-butanol, az izo-butanol, az izoamil-alkohol 100 mM-os, a 2-propanol 200 mM-os, a tercier-butanol és az 1-propanol 400 mM-os koncentrációban gátolta a PMNL-k FMLP-indukálta SZOA termelését. Vizsgálataink alapján nem valószínű, hogy az illegális forrásokból származó szeszesitalokkal a szervezetbe jutott alifás alkoholok képesek akut immunszuppresszív hatást okozni, mivel azok plazmakoncentrációja az általunk meghatározott legkisebb hatásos koncentrációknál alacsonyabb. Krónikus expozíció esetén azonban lényegesen kisebb mennyiségben gátolhatják a granulociták SZOA produkcióját. Ennek kiderítésére további vizsgálatok szükségesek.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program