A meggymag-kivonat kardioprotektív hatásainak vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Gyógyszertudományok
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tudlik Zsuzsa

Abstract data

Előadás címe: 
A meggymag-kivonat kardioprotektív hatásainak vizsgálata
Abstract: 

A kardiovaszkuláris megbetegedések mai napig vezetik a halálozási statisztikákat. Az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépések történtek a gyógyszerek területén, illetve számos rizikófaktor került azonosításra, azonban a statisztikai mutatók nem változnak jelentősen. Az elmúlt időszakban több természetes eredetű anyagról írták le annak kardioprotektív hatását. Csoportunk korábban már igazolta a meggymag-kivonat kardioprotektív hatásait, azonban a molekuláris mechanizmusok tisztázására még nem került sor. Jelen kísérletekben részben ezekre keressük a választ.
Hím Sprague Dawley patkányokat 8 héten át kezeltünk 30 mg/kg/nap dózisú meggymag-kivonattal, míg a kontroll állatok vivőanyagot kaptak. A kezelés befejezését követően az állatok szívét izoláltuk, és 30 perc iszkémiának valamint 120 perc reperfúziónak vetettük alá. A vizsgálatok során mind pre-, mind posztizskémiásan vizsgáltuk a szívfunkciókat. A kísérletek végén meghatároztuk az infarktusos területek nagyságát, valamint western blot és MDA analízist végeztünk.
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a kezelt állatok szívében szignifikánsan magasabb posztiszkémiás szívfunkciókat regisztráltunk a kontroll csoporthoz viszonyítva 30 perc iszkémiát és 120 perc reperfúziót követően. Ezekkel összhangban a kezelt csoportban kisebb volt az infarktusos terület nagysága a kontroll csoportéhoz viszonyítva. Western blot eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a meggymag-kivonat kezelés jelentős mértékben indukálta a hemoxygenáz-1 expresszióját, ami nagy valószínűséggel szerepet játszik a kardioprotektív hatásokban. Ezek mellett magasabb volt az p-Akt/Akt arány és a Bcl-2 szintje, ami az Akt aktivációjára és a túlélési útvonalak aktiválódására utal. Továbbá, alacsonyabb kaszpáz-3 és citokróm c expressziót detektáltunk a kezelt mintákban. Végül a kezelt állatok mintáiban csökkent MDA szintet mértünk a kontrollhoz képest.
Ezek alapján úgy véljük a meggymag-kivonat kardioprotektív hatásaiban - legalább részben - a HO-1 indukciója, valamint a túlélési fehérjék aktivációja játszik szerepet.

First tutor
Name: 
Dr. Lekli István
Department: 
Gyógyszerhatástani Tanszék
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program