BCR-ABL fúziós protein gyors kimutatása áramlási citometriai módszerrel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hudák Renáta

Abstract data

Előadás címe: 
BCR-ABL fúziós protein gyors kimutatása áramlási citometriai módszerrel
Abstract: 

Bevezetés: A Philadelphia-kromoszóma (Ph) és a BCR-ABL fúziós gén kimutatása eddig citogenetikai és molekuláris biológiai módszerekkel történt. Ma a BCR-ABL fúziós gén terméke, a BCR-ABL intracelluláris fúziós protein, áramlási citométerrel is kimutatható. Munkánk során a BCR-ABL Protein Kit-et (BD Biosciences, San Jose, CA) használtuk a BCR-ABL protein jelenlétének kimutatásához. A t(9;22)(q34;q11) transzlokáció vizsgálata kvantitatív PCR módszerrel történt.
Anyag és módszer: Perifériás vér- és csontvelő mintákból szeparáltunk mononukleáris sejteket, majd a sejteket lizáltuk. A kit tartalmaz capture „bead”-eket, amelyek felszínéhez anti-BCR antitestek vannak kötve, és detektor reagenst, amely phycoerythrin (PE)-konjugált anti-ABL antitesteket tartalmaz. Ezeket az előkészített mintával inkubáltuk. A BCR-ABL immunoassay során sandwich komplex képződik, amennyiben a minta BCR-ABL fúziós proteint tartalmaz. A komplexeket BD FACSCanto II áramlási citométerrel mértük és BD FACSDiva software segítségével analizáltuk, majd regisztráltuk a minták PE (FL2) jelének átlagos fluoreszcencia intenzitását (MFI).
Eredmények: 20 normál mintát vizsgáltunk, melyek PE (FL2) MFI-je 88±8 (átlag±SD) volt, CV 9%. Pozitív kontrollként a K562 sejtvonalat használtuk. A cut-off ezek alapján 112 lett, ahol a szenzitivitás és specificitás is 100% volt. Összesen 17 CML-es és 16 akut leukémiás beteg mintáját vizsgáltuk. A PCR technikával pozitív minták (n=14) áramlási citometriás módszerrel vizsgálva szintén pozitívnak adódtak, és a negatív eredmények is egybevágtak.
Következtetés: Az eddig használt technikák (RT-PCR, FISH) hosszú időt és speciális felszerelést igényelnek. Az áramlási citometriai BCR-ABL immunobead assay segítségével 4-5 órán belül kimutatható a BCR-ABL oncoprotein minden típusa. A kapott eredmények alapján a módszer gyorsnak, könnyen reprodukálhatónak és megbízhatónak bizonyult. Így az immunfenotípus vizsgálatra küldött mintából kapott eredménnyel egy időben a kezelőorvos a BCR-ABL pozitivitásról is értesül, így hamarabb elkezdhető tirozin kináz inhibitorral (TKI) a kiegészítő terápia.

First tutor
Name: 
Dr. Hevessy Zsuzsanna
Department: 
Laboratóriumi Medicina Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program