Diabeteses gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Neurológia, idegsebészet, pszichiátria, gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bányász Edina

Abstract data

Előadás címe: 
Diabeteses gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése
Abstract: 

Bevezetés: A gyermekkori diabetes incidenciájának progresszív növekedése indokolja az életminőség-mérések létjogosultságát az egészséggondozásban. Jelenleg magyar betegpopulációra vonatkozó adatok alig állnak rendelkezésre, pedig a kezelés eredményességének megítélése szempontjából fontos lenne ezen gyermekek szocioökonómiai státuszának, betegséghez való viszonyának feltérképezése.
Cél: A vizsgálat célja a DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet diabetes szakrendelésének betegpopulációjából származó, I. típusú diabetesben szenvedő gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése, a konvencionális ill. inzulinpumpás terápia életminőségre gyakorolt hatásának összehasonlítása, valamint az eredmények más betegcsoport és egészséges magyar gyermekpopuláció adataival történő összevetése.
Módszer: 2-18 éves korig négy korcsoportban vizsgáltuk az egészségfüggő életminőséget a Pediatric Quality of Life Inventory™kérdőív általános moduljával, önértékelés ill. szülőválaszok alapján. A megválaszolandó kérdések az alábbi kategóriákra irányultak:fizikai és érzelmi állapot, társas és iskolai tevékenységek. A felmérésben 105 gyermek és 100 szülő vett részt; a kontroll csoportot egy 525 fős átlag magyar gyermekpopuláció képezte. Az elemzés során 2 terápiás csoportot különítettünk el:konvencionális és inzulinpumpás kezelésben részesülőket. Az eredmények kiértékelését statisztikai programmal végeztük (Prism5-2mintás párosítatlan t-próba).
Eredmények: A diabeteses populációban önértékelés során 77,34%-os átlagos életminőség-indexet (ÉMI) mértünk, mely nem jelent szignifikáns elmaradást a kontroll csoport 79,33%-os ÉMI-jéhez képest. A kardiológiai betegcsoporttal való összevetés során sem számolhatunk be szignifikáns különbségről(76,02%). Mindkét terápiás csoport az érzelmi állapot terén jelezte a legalacsonyabb ÉMI-t, azonban az átlag ÉMI-t tekintve a konvencionális terápiás csoport szignifikánsan rosszabbnak értékelte életminőségét. A szülői válaszok valamennyi kategóriában alacsonyabb ÉMI-t jeleztek az önértékeléshez képest.
Következtetés: Az eredmények azt mutatják, hogy szoros életmódkontrollal és terápiás követéssel a diabeteses gyermekek életminősége elérheti az egészséges populációét.

First tutor
Name: 
Dr. Berkes Andrea
Department: 
Gyermekgyógyászati Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Felszeghy Enikő
Department: 
Gyermekgyógyászati Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program