A nucleus spinalis lateralis intracellularisan jelölt neuronjainak 3D rekonstrukciója

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Gaál Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
A nucleus spinalis lateralis intracellularisan jelölt neuronjainak 3D rekonstrukciója
Abstract: 

A gerincvelő felületes hátsó szarvi laminái fontos szerepet töltenek be a fájdalomérzésben, ezért az I-es és II-es lamina idegsejtjeiről számos morfológiai és funkcionális leírás létezik. Kevesebb figyelmet szentelnek azonban a dorsolateralis funiculus területén elhelyezkedő nucleus spinalis lateralisnak (LSN), noha anterograde és retrograde axonjelölési technikákkal végzett kísérletek eredményei arra utalnak, hogy ez a terület is részt vesz a nociceptív ingerületfeldolgozásban. Munkánk során az volt a célunk, hogy elvégezzük az itt található neuronok, a szakirodalomban hiánypótló, morfológiai jellemzését.
Kísérleteink során patch-clamp technikával, whole-cell üzemmódban biocytint injektáltunk az idegsejtekbe. A jelölés során infravörös felszíni ferde megvilágítással tettük láthatóvá a neuronokat egy intakt lumbális gerincvelő preparátumban, így megőriztük azok összes gerincvelői nyúlványát. A jelölt sejteket ezt követően Neurolucida szoftver segítségével rekonstruáltuk, majd 3D modelleket készítettünk róluk.
Az általunk vizsgált neuronok projekciós sejteknek bizonyultak, melyeket axonlefutási mintázatuk alapján négy csoportba soroltunk. Az első csoportban a sejtek axonja a középvonalat a commissura anteriorban keresztezi, majd az ellenkező oldali anterolateralis kötegben (ALT) száll fel. A második sejtcsoport esetében a contralateralis ALT-ben felszálló projekciós axon ipsilateralisan lead két igen erős collaterálist, melyek közül az egyik a dorsalis vagy dorsolateralis funiculusban száll fel, míg a másik a dorsolateralis funiculusban caudal felé halad. A harmadik csoportban a neuronok axonjai szintén az ellenkező oldali ALT-ben haladnak, a középvonalat azonban a commissura posteriorban keresztezik. A negyedik csoportba olyan neuronok tartoznak, melyek axonja először a commissura posteriorban keresztezi a középvonalat, majd megkerüli a canalis centralist, és a commissura anterioron át visszatérve az azonos oldali anterolateralis kötegben száll fel.
Munkánk során elkészítettük az LSN neuronok axonlefutási mintázat alapján történő morfológiai rendszerezését. A bemutatott klasszifikációra építve az LSN neuronok további funkcionális vizsgálatát tervezzük.

First tutor
Name: 
Dr. Antal Zsófia
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program