A retinoidok hatása az ABCG2 működésére

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Cell biology, cell physiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tarapcsák Szabolcs

Abstract data

Előadás címe: 
A retinoidok hatása az ABCG2 működésére
Abstract: 

Az ABCG2 (Breast Cancer Resistance Protein, BCRP) az ABC-kazettás transzporterek nagy fehérjecsaládjába tartozó transzport ATPáz. A P-glikoproteinhez (MDR1, ABCB1) és a multidrog rezisztencia fehérjéhez (MRP1, ABCC1) hasonlóan, fontos szerepet játszik a multidrog rezisztencia, azaz a daganatok kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztenciájának kialakításában.
Korábbi kísérleteinkből kiderült, hogy bizonyos retinoidok gátolják a P-glikoprotein általi drog transzportot és a hozzá kapcsolódó ATPáz aktivitást. Mivel a P-glikoprotein és az ABCG2 szubsztrát spektruma részben átfed, megvizsgáltuk számos retinoid hatását az ABCG2 működésére. Az ATPáz aktivitás mérésekhez humán ABCG2-t kifejező Sf9 (Spodoptera frugiperda) és MDCK kutya vese epitél sejtekből nyert membránpreparátumokat használtunk. Kísérleteinkben azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált retinoidok közül a 9-cisz-4-oxo-retinsav enyhén stimulálta az ABCG2 ATPáz aktivitását, a retinol, a 13-cisz-retinsav, 13-cisz-4-oxo-retinsav és a retinil-acetát koncentrációfüggő módon gátolta a fehérje bazális és quercetin-stimulált ATPáz aktivitását, valamint drog akkumulációs vizsgálatokban fokozta az ABCG2 szubsztrát mitoxantron felvételét. A retinoidok IC50 értéke jelentősen különbözött az Sf9 és az MDCK membránpreparátumok esetén, ami alapján arra következtethetünk, hogy a transzporter membrán mikrokörnyezete jelentősen befolyásolhatja a vegyületek ABCG2-re kifejtett hatását.
Kimutattuk, hogy a retinol és a 13-cisz-retinsav alacsonyabb koncentrációkban megnövelték az ABCG2 stimulátor quercetin Km értékét, míg magasabb koncentrációkban jelentősen csökkentették a Vmax értékét, ami arra utal, hogy a retinol és a 13-cisz-retinsav kompetitíven és non-kompetitíven gátolja a quercetin transzportját.
Habár fiziológiás körülmények között a retinoidok a vérben és a szövetekben nanomoláris koncentrációkat érnek el, retinoid terápia esetén – figyelembe véve a retinoidok között megfigyelt szinergista kölcsönhatásokat – a vékonybél lumenben elegendően magas koncentrációt érhetnek el az ABCG2 gátlásához, ami toxikus vegyületek abszorbcióját eredményezheti.

A kísérletek anyagi finanszírozását a PD75994 OTKA pályázat biztosította.

First tutor
Name: 
Dr. Goda Katalin
Department: 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program