Dendritikus sejtek és makrofágok karakterizálása kettős immunfluoreszcens technika alkalmazásával különböző bőr eredetű szövettani mintákon

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hatalyák Zsófia

Abstract data

Előadás címe: 
Dendritikus sejtek és makrofágok karakterizálása kettős immunfluoreszcens technika alkalmazásával különböző bőr eredetű szövettani mintákon
Abstract: 

A dendritikus sejtek és makrofágok funkciójukat és morfológiájukat tekintve hasonlóságokat mutatnak, de alapvetően két heterogén populációról van szó. Az eddigi kutatások során dendritikus sejtek és makrofágok többféle populációját azonosítottak a normál bőrben és egyes bőrelváltozásokban. A véralvadás XIII-as faktorának A alegységét (FXIII-A) már régóta használják a dermatopatológiában, főként a dermális dendrociták kimutatására. A dendritikus sejteken kívül a FXIII-A az alternatív úton aktiválódó makrofágok markerének tekinthető. Vizsgálataink során kettős jelzésű immunfluoreszcens technikát alkalmazva különböző granulómás bőrelváltozásokat vizsgáltunk (granuloma annulare, necrobiosis lipoidica, xanthelasma), összehasonlítva normál bőr eredetű szövetmintákkal. A FXIII-A-t és különböző makrofágokra (CD63,CD68,CD163,CD206,CD209) és dendritikus sejtekre (CD11c,CD83,CD1a) jellemző CD antigéneket használtunk fel az immunhisztokémiai reakciókhoz. Az eredményeket tekintve jelentős különbségeket lehetett kimutatni a normál bőr és a granulómás bőrelváltozások között. A normál bőrhöz képest a granulómás bőrelváltozásokban megsokszorozódott a FXIII-A pozitív sejtek jelenléte. A granuloma annulare és a necrobiosis lipoidica esetében a FXIII-A inkább makrofág markerekkel (CD68+, CD163+,CD206+,CD209+) mutatott ko-lokalizációt. A xanthelasma immunhisztopatológiai vizsgálata során két különböző makrofág/dendritikus sejtpopulációt különítettünk el. A FXIII-A negatív, lipidekkel telt makrofágok szigetszerű csoportjait (CD68+,CD163+,CD206+,CD11c+,CD209-,CD83+) és ezen szigeteket körülvevő, valamint az epidermis alatt található FXIII-A pozitív, dendritikus morfológiájú sejteket (CD68+, CD163+, CD206+,CD11c+,CD209+,CD83+). A lipidekkel teli makrofágokban a FXIII-A expresszió eltűnése valószínűleg összefüggésbe hozható a lipidek expressziót gátló hatásával. A nem fertőző granulomatózus bőrelváltozások kialakulásában a hisztiocitákban kimutatható FXIII-A egyrészt a makrofágok alternatív aktivációját jelezheti, másrészt a celluláris FXIII-A-nak a sejtek migrációjában, fagocitózisában betöltött szerepére utalhat.

First tutor
Name: 
Dr. Bárdos Helga
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program