Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Juhász Judit
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csizmadia Enikő

Abstract data

Előadás címe: 
Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével
Abstract: 

Bevezetés: Az acne vulgaris hátterében az egész szervezetet érintő gyulladásos kórfolyamat áll, melyet környezeti és genetikai faktorok váltanak ki. Mivel a betegség terápiája sokszor nem megoldott (számos mellékhatással jár), e betegség esetében is fontos a prevenció. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha megismerjük, hogy az adott populációban és az aktuális betegnél az acne vulgarist pontosan mi váltja ki. Számos egymásnak ellentmondó vizsgálat irányult arra, hogy ezeket a faktorokat felderítse. A vizsgálatok legtöbbször csupán egy-két faktorra irányultak, ezért célunk az volt, hogy e kérdést több lehetséges kiváltó faktorra vonatkozóan vizsgáljuk meg.
Anyagok, módszerek: Vizsgálatunkat a környezeti tényezők és genetikai faktorok felderítésére irányuló kérdőíves felmérés keretében acne vulgarisban szenvedő és korban, nemben hozzájuk illő egészséges önkéntes hallgatók körében végeztük. A vizsgált populáció létszáma 638 fő, közülük 424 nő és 214 férfi, átlagéletkoruk 21,45+/-2,34 év. A kérdőívben a szociális háttérre, az általános anamnézisre, nőgyógyászati anamnézisre, higiénés szokásokra, életmódra és táplálkozási szokásokra vonatkozó kérdéscsoportok szerepeltek. A betegvizsgálathoz hozzátartozott az acne súlyosság szerinti besorolása a Global Acne Grading System (GAGS) alapján. A statisztikai elemzést Prism (Graphpad) szoftverrel végeztük, Mann Whitney U-Test-et és Chi-square tesztet alkalmaztunk.
Eredmények: GAG0 csoportban 116, GAG1 csoportban 465, GAG2-3 csoportban 57-en voltak. Az acne súlyosságát szignifikánsan befolyásolta a pozitív családi anamnézis, a passzív dohányzás, az alkoholfogyasztás, a stressz és a teafogyasztás.
Megbeszélés: Eredményeink alapján acne vulgarisban szenvedők esetében kérdőívünk rövidített változata alkalmazható a rutin diagnosztika és terápia során. A vizsgálati alanyoktól a kérdőíves felmérésen túl bőr- és vérmintát gyűjtöttünk, melyből az acne vulgarist befolyásoló lipidderivátumok és génexpressziós mintázat meghatározást végezzük el. Továbbiakban tervezünk hasonló vizsgálatot 14-18 éves betegpopuláció körében is elvégezni. Acne vulgarisban ilyen komplex vizsgálat elvégzésére a szakirodalomban még nincs példa.

First tutor
Name: 
Dr. Dózsa Anikó
Department: 
Bőrgyógyászati Klinika
Second tutor
Name: 
Dr. Remenyik Éva
Department: 
Bőrgyógyászati Klinika
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program