Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Murnyák Balázs

Abstract data

Előadás címe: 
Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz
Abstract: 

Egyes patogén baktériumok antibiotikum rezisztenciájának széleskörű elterjedésével fokozódik az igény olyan új antimikrobiális szerek fejlesztése iránt, melyek hatásmechanizmusukban jelentősen különböznek a jelenleg használt antibiotikumoktól. Az egyik irány olyan fúziós fehérjék - tulajdonképpen mesterséges antitestek - létrehozása, melyekben egy mintázatfelismerő receptort fúzionáltatnak a humán IgG Fc részéhez. Munkánk során egy CD14/Fc fúziós fehérjét hoztunk létre, mely a CD14 segítségével kórokozók széles spektrumához kötődik. A kötődés vizsgálatát áramlási citométerrel végeztünk. Fluoreszcensen jelölt baktérium preparátumokat készítettünk, és egy Fc rész ellenes fluoreszcensen jelölt antitest segítségével vizsgáltuk a fúziós fehérje kötődését a különböző baktériumokhoz. Kimutattuk, hogy a CD14/Fc fúziós fehérje valamennyi általunk tesztelt (n=6) Gram-negatív baktériumhoz kötődik, különösen a rövid LPS mutánsokhoz. Ezen mutánsok LPS-éről hiányzik a poliszacharid oldallánc egy része, hozzáférhetővé téve ezáltal a rendkívül konzervatív lipid A részt. A baktériumokhoz való kötődés LPS kötő fehérje (LBP) függőnek bizonyult, ami arra utal, hogy a baktérium-CD14/Fc interakció LPS-CD14 specifikus. A kötődés specifikusságát további kísérletekkel igazoltuk, melyekben nagy koncentrációjú LPS, illetve blokkoló anti-CD14-antitest segítségével gátoltuk a CD14/Fc fúziós fehérje baktériumokhoz való kötődését. Ezek a kísérletek alátámasztották, hogy a CD14/Fc fúziós fehérje LPS-CD14 specifikus módon kötődik a vizsgált baktériumokhoz. A Gram-negatív baktériumokon kívül a fúziós fehérje a két vizsgált Gram-pozitív baktérium közül a Listeria monocytogenes-hez is kötődött. A kísérleteinkben bizonyítottuk, hogy a CD14/Fc molekula kórokozók széles spektrumához kötődik, ami az első lépése a fehérje esetleges immunológiai funkciói leírásának.

First tutor
Name: 
Vida András
Department: 
Laboratóriumi Medicina Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program