Meibom mirigy diszfunkció, mint a száraz szem háttere endokrin orbitopathiában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Barta Ivett

Abstract data

Előadás címe: 
Meibom mirigy diszfunkció, mint a száraz szem háttere endokrin orbitopathiában
Abstract: 

Bevezetés: Az endokrin orbitopathia (EOP) a retrobulbaris kötőszövet autoimmun gyulladása, mely legtöbbször Graves-Basedow kórhoz társul. Az EOP gyakran együtt jár száraz szem betegséggel; kialakulásához részben a csökkent könnytermelés, részben a fokozott könnypárolgás vezet. A szemfelszíni betegség a páciens további életét végigkíséri, mely kezelhető, de nem gyógyítható.
A Meibom mirigy diszfunkció (MGD) szemhéjszéli betegség, mely során a mirigyek működése megváltozik, a könnyfilm lipid tartalma csökken, az instabillá válik, fokozott könnypárolgást okozva.
Célkitűzés: Az MGD szerepének vizsgálata az EOP következtében létrejövő száraz szem kialakulásában.
Betegek és módszerek: 13 EOP beteg (3 férfi, 10 nő, életkor 48,38±13.09 év) 26 szemét vizsgáltuk. Minden beteg szemészeti és belgyógyászati anamnézisét rögzítettük, különös tekintettel a száraz szemet befolyásoló tényezőkre. Szemészeti vizsgálatot végeztünk, réslámpás vizsgálattal megfigyeltük a szemhéjszélek állapotát, rögzítettük a szemfelszín és elülső szegmentum állapotát. Könnytermelés mérésére Schirmer tesztet és könnyfilm felszakadási idő (break up time, BUT) mérést végeztünk. A mirigy váladékát speciális szemhéjszéli expresszor segítségével vizsgáltuk. Rögzítettük a szemréstágasságot, Hertel exophthalmometriát végeztünk és meghatároztuk az EOP aktivitását jellemző pontértéket (Clinical Activity Score, CAS). A betegek száraz szem tüneteinek felmérésére az Ocular Suface Disease Indexet (OSDI) alkalmaztuk.
Eredmények: 10 betegnél (76,92%) igazoltuk az MGD klinikai jelét . A Schirmer teszt értéke átlagosan 17,23±13.55 mm, a BUT 5.38±5.36 sec volt. A betegek átlagos OSD indexe 40,47±18,85, a BUT és OSDI, valamint Schirmer és OSDI értékek negatív korrelációt mutattak (r=-0.22 illetve r=-0.19, p<0.05). A CAS érték 3,15±2,17 volt, 8 szem aktív, 18 inaktív volt. Mind a 10 betegnél, ahol MGD igazolódott a betegség inaktív volt (CAS<4), a mirigyből minden esetben normálisnál sűrűbb (gr. 1-3) váladék ürült.
Konklúzió: EOP inaktív szakában száraz szem alakul ki, mely jelentősen rontja az életminőséget. Igazoltuk az MGD jelenlétét inaktív EOP esetén, így ez a párolgással járó száraz szem egyik kiváltó tényezője lehet.

First tutor
Name: 
Dr. Ujhelyi Bernadett
Department: 
Szemklinika
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program