Az arachidonsav szerepe a zsírsejt differenciáció során

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csumita Mária

Abstract data

Előadás címe: 
Az arachidonsav szerepe a zsírsejt differenciáció során
Abstract: 

Az anandmamid egy, az arachidonsavból és etanolaminból felépülő szerves amid. Az anandamid legfontosabb receptorai a kannabinoid receptorok (CB1 és CB2), melyeket farmakológiailag aktiválni lehet az R-WIN 55-212-2 segítségével is.

Kísérleteinkben az anandamid és a kannabinoid receptorok stimulációjának hatásait vizsgáltuk a zsírsejt differenciációra. Modellként 3T3-L1 sejteket használtunk. Ezen sejtek differenciációjának hagyományosan két szakaszát különböztetjük meg, az első két napon a sejtek morfológiailag nem változnak (első szakasz), míg a harmadik nap után lipidcseppek jelennek meg a sejtek citoplazmájában (második szakasz). Ismert, hogy a második szakasz elsősorban peroxiszóma proliferátor aktivált receptor gamma (PPARg) által szabályozott folyamat. A sejtek differenciációjának mértékét áramlási citometriás mérésekkel (FACS) és kvantitatív reverz PCR (RT-qPCR) reakciókkal jellemeztük.

FACS méréseink alapján az anandamid jelentősen növelte 3T3-L1 sejtek zsírsejt irányú differenciációját (4%-ról 7%-ra emelte), mely értéket a kannabinoid receptor aktivátor R-WIN 55-212-2 nem befolyásolt. A kapott differenciációs események mechanizmusát RT-qPCR mérésekkel próbáltuk feltárni. Az anandamid a PPARg2, FABP4, adiponectin és leptin gének expresszióját emelte. Ezzel összhangban a differenciáció kiváltásában hatástalan R-WIN 55-212-2 kevéssé befolyásolta ezen gének expresszióját. Az anandamid kezelés sejtekre gyakorolt hatásainak időbeliségét tekintve azt találtuk, hogy az elsősorban a differenciáció második, PPARg mediálta fázisában volt hatékony.

Eredményeink arra utalnak, hogy az anandamid a kannabinoid receptoroktól független mechanizmus révén jellegzetesen PPARg által aktivált gének expresszióját változtatja meg. Ezek alapján az anandamid szerepet játszhat a zsíranyagcsere szabályozásában a PPARg aktivitásának modulálása révén.

First tutor
Name: 
Dr. Bay Péter
Department: 
Orvosi Vegytani Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Tóth Attila
Department: 
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program