CT vizsgálatok sugárzási dózisainak összehasonlító analízise kölönböző gyártók készülékei esetén

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Oszlánszki Attila

Abstract data

Előadás címe: 
CT vizsgálatok sugárzási dózisainak összehasonlító analízise kölönböző gyártók készülékei esetén
Abstract: 

Bevezetés: A különböző CT vizsgálatok során a beteggel közölt sugárzási dózisok pontos, számszerű értéke Magyarországon kevésbé nyilvántartott adat. További tény, hogy a különböző gyártók által forgalmazott CT készülék dózisadatairól sincs sok információ, nevezetesen vajon mennyiben térnek el egymástól, ha egyébként az alapbeállítások (röntgen-csőáram (I), csőfeszültség (U), pitch, stb) azonosak. Munkánkban ezért célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a különböző CT készülékek effektív dózis adatait ugyanolyan feltételezett betegpozíció és CT beállítás mellett. A vizsgálatban egyelőre nem foglalkoztunk a CT képminőséggel.
Anyag és módszer: Az effektív dózis értékeket az ImPact programmal határoztuk meg. A programban beállítottuk a vizsgálandó testrégiót, továbbá a következő alapparamétereket használtuk: pitch=1, Trot=1 sec és I=100-mA. A vizsgálatba bevont gyártók a GE, Philips és a Siemens volt. A teszt során változtattuk a CT eszközök altípusait, valamint a lehetséges U csőfeszültséget és a detektor kollimációt. Ez összesen 698 különböző esetet eredményezett. A konkrét számításokat és kiértékeléseket a Microsoft Excel programmal végeztük.
Eredmények: Ha a különböző gyártók esetén ugyanolyan kollimációval jellemezhető CT-ket hasonlítunk össze, akkor 14-35% effektív dózis különbségek kaphatók. Ugyanolyan beállítás mellett a legnagyobb dózis a GE készüléket, a legkisebb a Philips-et jellemzi. Érdekes módon egy gyártón belüli készülékek sem adnak le feltétlenül azonos dózist, még akkor sem, ha azonos a detektor kollimáció. Jellemző maximális eltérések Philips: 19%, GE: 14% és a Siemens 9%. Minden gyártó esetén találhatók olyan CT készülékek, ahol a dózisterhelés nem változik lineárisan a detektor kollimációval. A kiértékelésből az is kiderült, hogy a betegdózis megközelítően a csőfeszültség harmadik hatványával arányos.
Konklúzió: Ugyanazon beállítások mellett a CT dózisok megközelítően sem egyformák a különböző gyártók között és gyakran a gyártókon belül sem. Mivel az egyes CT készülékek detektorai is lényegesen eltérőek lehetnek, ezért ugyanolyan képminőség eltérő CT beállítások mellett teljesülhet. Ez további dózis különbséget eredményezhet a CT-k között.

First tutor
Name: 
Dr. Balkay László
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program