Formaldehid és Benzoil-Peroxid Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektrószkópos vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szájsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kelemen Máté

Abstract data

Előadás címe: 
Formaldehid és Benzoil-Peroxid Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektrószkópos vizsgálata
Abstract: 

Napjainkban az új fogászati anyagok megjelenésével párhuzamosan növekszik az előidézett allergiás megbetegedések száma. Ez alapján egy adott anyagban lévő allergén minél érzékenyebb kimutatása és mennyiségének minimalizálása kiemelt jelentőséggel bír. A Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektroszkópia egy modern bioanalitikai eljárás, amely a felületi plazmon rezonancia jelenségen alapul. Segítségével egy adott fémfelületen vagy annak közvetlen közelében bekövetkező törésmutató-változást lehet kiemelkedő érzékenységgel detektálni. Kísérleteink során a leggyakoribb fogászati allergének közé tartozó formaldehid és benzoil-peroxid FT-SPR Spektroszkópos vizsgálatát végeztük. Méréseink célja az eszköz felépítésének és működésének bemutatása, kiemelt hangsúlyt fektetve a kapott eredmények kiértékelésére. 37%-os töménységű formaldehidből 0,25%-os, 0,5%-os, 1%-os, 2%-os és 3,7%-os, 75%-os benzoil-peroxidból 0,25%-os, 0,5%-os, 1%-os, 2%-os és 4%-os oldatokat készítettünk. Oldószerként előbbi esetben desztillált vizet, utóbbi esetben acetont használtunk. Valamennyi oldat esetén egyéni spektrumot határoztunk meg, amiből ismeretlen töménységű oldatok koncentrációjának meghatározására használható kalibrációs egyenest állítottunk fel. Emellett sorozatmérést is végeztünk, amelynek segítségével a formaldehid, illetve benzoil-peroxid asszociációs és disszociációs tulajdonságait tanulmányoztuk. A kísérletek eredménye igazolta, hogy az eljárás alkalmas a biomolekuláris kölcsönhatások más módszerekkel elérhetetlen érzékenységű kvalitatív és kvantitatív valós idejű meghatározására. Ezen előnyös tulajdonságainak köszönhetően kiterjedten használható ellenanyag-antigén, DNS hibridizáció, protein-protein, receptor-biomolekula, stb. vizsgálatára, ezáltal nagy segítséget nyújthat a kutatások során az élettudományok számos szakterületén.

First tutor
Name: 
Dr. Hegedűs Csaba
Department: 
Fogpótlástani Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program