Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kiss Máté

Abstract data

Előadás címe: 
Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben
Abstract: 

A tumorszövet fontos alkotóiként az immunsejtek képesek tumor ellenes immunválaszt kialakítani. Paradox módon azonban a tumor fejlődése során gyakran kialakul egy, a tumor növekedését, metasztázisképzését, vaszkularizációját elősegítő, az anti-tumor immunválaszt gátló immun-mikrokörnyezet is. A tumorellenes immunválasz fontos sejtes elemei a CD4+ Th1 sejtek illetve az ún. M1 típusú makrofágok, amelyek elősegítik a CD8+ citotoxikus T sejtek aktivációját, a tumorsejtek elpusztítását eredményezve. Ezzel ellentétben a Th2 sejtek és az ún. M2 típusú makrofágok csökkentik a sejtmediált anti-tumor immunitást, elősegítik a szöveti átépülést és a tumorprogressziót, egyes eredmények szerint azonban a tumorsejtek osztódásának gátlásában is szerepük lehet. Az utóbbi két sejttípus kialakulásában központi szerepet tölt be a STAT-6 transzkripciós faktor, amely a Th2 típusú citokinek (IL-4, IL-13) szignálját továbbítja a sejtmagba, ahol számos célgén átíródását szabályozza. A tumorszövetben a Th2 típusú citokineket a tumort infiltráló immunsejtek és a tumorsejtek egyaránt termelhetik. A STAT-6 hiányában fokozott Th1 válasz, CD8+ citotoxikus T sejt termelés, illetve M1 irányú makrofág differenciáció figyelhető meg.
Munkánk során a STAT-6 tumornövekedésben betöltött szerepét B16 egér melanoma sejtek subcutan injekciójával létrehozott primer tumorokon vizsgáltuk STAT-6 hiányos és vad típusú egereken. Az oltást követően tizennégy nappal mértük a kifejlődött primer tumorok térfogatát és tömegét. A tumorszövet feldolgozása során RNS izolálást követően quantitatív real-time PCR módszerrel határoztuk meg az angiogenesis és az infiltráló immunsejtek mennyiségét és állapotát jellemző mRNS szinteket. A tumorszövet további része paraffinos beágyazás után szövettani vizsgálatra került.
Eredményeink azt mutatják, hogy a STAT-6 hiányos állatokban fokozott tumornövekedés tapasztalható a vad típusú állatokhoz képest, amely felveti a STAT-6 transzkripciós faktor primer tumor növekedésének szabályozásában játszott szerepét. További vizsgálataink során a folyamatban részt vevő sejttípusokat és mechanizmusokat kívánjuk felderíteni.

First tutor
Name: 
Dr. Nagy László
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Czimmerer Zsolt
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program