A TRPV3 ioncsatorna szerepe a humán szebociták lipidtermelésének szabályozásában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Cell biology, cell physiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Czakó Nóra
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Aranyász Andrea

Abstract data

Előadás címe: 
A TRPV3 ioncsatorna szerepe a humán szebociták lipidtermelésének szabályozásában
Abstract: 

Laboratóriumunk korábbi kísérletei során humán immortalizált SZ95 szebocitákat felhasználva kimutattuk, hogy a „hőérzékeny” tranziens receptor potenciál (TRP) csatornák több tagja (TRPV1, TRPV2 és TRPV4) is kifejeződik a szebocitákon. Bebizonyosodott az is, hogy ezek aktiválása jelentősen képes csökkenteni a sejtek lipogénekkel indukált faggyútermelését. Nem rendelkeztünk ugyanakkor adatokkal a TRPV3 csatorna jelenlétére és esetleges funkcióira vonatkozóan, ezért jelen kísérleteink során ezek vizsgálatát tűztük ki célul.
Elsőként kvantitatív, „real time” PCR, immuncitokémia és Western blot segítségével kimutattuk, hogy a TRPV3 kifejeződik a szebocitákon. Ezt követően a szintetikus agonista 2-aminoetoxidifenil-borát (2-APB) alkalmazásával megállapítottuk, hogy az kis dózisban (≤100 μM) nem befolyásolta a sejtek életképességét (MTT assay) és bazális faggyútermelését (Nile Red jelölés), nagy koncentrációban (1 mM) azonban citotoxikusnak bizonyult. Kimutattuk azt is, hogy a TRPV3 aktivációja képes az anandamiddal indukált faggyútermelés csökkentésére, mely hatás alacsony [Ca2+]EC mellett lényegesen csökkent. A liposztatikus hatás univerzálisnak bizonyult, hiszen más lipogénekkel (arachidonsav, linolsav-tesztoszteron kombináció) szemben is kialakult, és vélhetőleg valóban TRPV3 specifikus is, hiszen más TRPV3 aktivátorok (eugenol, timol, karvakrol) alkalmazásakor is megfigyelhető volt.
A TRPV3 funkcionalitásának további alátámasztására fluoreszcens Ca2+-imaging-et végeztünk, és azt tapasztaltuk, hogy mind a négy aktivátor képes volt jelentős mértékben megnövelni a szebociták [Ca2+]IC-ját. Jelenleg zajló kísérleteink során (specifikus antagonista hiányában) a TRPV3 szelektív géncsendesítésével igyekszünk feltárni a csatorna élettani szerepét a szebociták biológiai folyamatainak szabályozásában.
Eredményeink alapján úgy tűnik tehát, hogy a TRPV3 funkcionálisan aktív formában expresszálódik a szebocitákon, farmakológiai aktiválása pedig képes hatékonyan gátolni a sejtek indukált lipidszintézisét. Ezen eredmények felvetik a TRPV3 terápiás célpontként való felhasználásának lehetőségét a kórosan fokozott faggyútermeléssel járó betegségek (pl. acne vulgaris) kezelésében.

First tutor
Name: 
Dr. Oláh Attila
Department: 
Élettani Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Bíró Tamás
Department: 
Élettani Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program