Musculus longissimus dorsi proteomikai elemzése különböző genotípusú növendék kosoknál

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pohóczky Krisztina

Abstract data

Előadás címe: 
Musculus longissimus dorsi proteomikai elemzése különböző genotípusú növendék kosoknál
Abstract: 

Hazánk juhtenyésztésében szinte egyeduralkodónak számít a magyar merinó, mely az összes tenyésztett juhfajta mintegy 90%-át adja. A fajta kettős hasznosítású, húsa és gyapja is értékesítésre kerül. A réghonosult cigája, korábban nagyobb jelentőséggel bírt a hazai állattenyésztésben, azonban mára csupán kisebb állományai maradtak fenn, elsősorban a Duna-Tisza közén. Tipikusan hármas hasznosítású fajta, az anyajuhokat fejik, így a hús és a gyapjú mellett a tej is árbevételt jelent.
Vizsgálataink során e két juhfajta, a cigája és a magyar merinó izomszövetében - proteomikai módszerek felhasználásával - kerestünk olyan marker fehérjéket, melyek expressziója a két fajtában eltérő. A vizsgálati csoport 10 növendék kosból állt, ebből 6 állat cigája, 4 pedig merinó volt. Az állatokat intenzív, abrakra alapozott takarmányozással, kiscsoportos, mélyalmos tartástechnológia mellett hizlaltuk. A vágás után, a musculus longissimus dorsi proteom analízisét kétdimenziós poliakrilamid gélelektroforézissel végeztük el. Munkánk során optimalizáltuk a mintatisztításhoz használt lízispufferek összetételét, illetve az izoelektromos fókuszálás előtti rehidratálás körülményeit. Az első dimenziós elválasztást Bio-Rad Protean IEF Cell izoelektromos fókuszálóval végeztük. A második dimenzióhoz a Protean II xi Cell 20x20 cm vertikális elektroforézis (Bio-Rad) készüléket használtunk. A poliakrilamid géleken lévő fehérjéket ezüstfestéssel tettük láthatóvá, az elemzést Delta2D (Decodon ™) szoftver segítségével végeztük. A géleken átlagosan 315 egyedi fehérjepontot különítettünk el. A fehérjepontok intenzitásának elemzése során, a két fajta egyedei között 27 fehérje expressziójának mértékében detektáltunk változást. Az eltérést mutató fehérjék mindegyike kis gyakorisággal előforduló fehérje volt (0,005-1,276 markerfehérje/össz. fehérje %). A szignifikáns eltérést mutató fehérjepontok közül 7 fehérje a cigája növendék kosokban expresszálódott nagyobb mértékben, míg 20 fehérje a merinó fajtában, ezek a különbségek 1,3 – 6,5-szeres expressziós változást jelentettek.

First tutor
Name: 
Dr. Czeglédi Levente
Department: 
AGTC Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet
Second tutor
Name: 
Gulyás Gabriella
Department: 
AGTC Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program