Fokozott miokardiális foszfodiészteráz 5 expresszió hatása a szívizomsejtek kontraktilis tulajdonságaira

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Élettan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Koncz Szilvia
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Rácz Tünde

Abstract data

Előadás címe: 
Fokozott miokardiális foszfodiészteráz 5 expresszió hatása a szívizomsejtek kontraktilis tulajdonságaira
Abstract: 

Absztrakt

A cGMP lebontásáért felelős foszfodiészteráz 5 (PDE5) fokozott expresszióját figyelték meg olyan kardiovaszkuláris kórképekben (pl.: szívizom hypertrophia, pulmonalis hypertensio), melyekre a nitrogén-monoxid és a nátriuretikus peptidek szignalizáció-zavara jellemző. Mindez a proteinkináz G (PKG)-függő fehérje-foszforilációs folyamatok aktivitásának csökkenéséhez vezet.
Jelen tanulmányban azt kívántuk megvizsgálni, hogy hogyan befolyásolja a PDE5 fokozott expressziója a szívizomsejtek mechanikai paramétereit. A szívizommintákat vad típusú (kontroll) és genetikai módosítás következtében miokardiális PDE5 enzimet fokozottan expresszáló transzgenikus (TG) egerekből nyertük. Izolált, permeabilizált szívizomsejteken izometriás kalcium-kontraktúrákat váltottunk ki, mértük a maximális kalcium aktiválta aktív erőt, a kalciumtól független passzív erőt, valamint a kontraktilis rendszer kalcium-érzékenységét (pCa50) 1,9 µm-es és 2,3 µm-es szarkomerhosszon. A sejtek egy külön csoportján in vitro PKG kezelés hatását vizsgáltuk a fenti paraméterekre.
Nyújtás hatására a sejtek kalcium-érzékenysége, abszolút aktív és passzív erőértékei mindkét csoportban növekedtek, azaz a Frank-Starling mechanizmus megtartott volt. A transzgenikus sejtek passzív ereje 2,3 µm-es szarkomerhosszon jelentősen meghaladta a kontroll sejtekét, és nagyobb mértékben csökkent PKG kezelést követően, bár mindkét csoport erőértékének csökkenése szignifikánsnak bizonyult (kontroll PKG előtt (n=7): 1,27 ± 0,16 kN/m2; kontroll PKG után: 1.09 ± 0.13 kN/m2; TG PKG előtt (n=10): 1,92 ± 0,20 kN/m2; TG PKG után: 1,60 ± 0,17 kN/m2; átlag±SEM). A két csoport kalcium-érzékenysége nem különbözött jelentősen, és PKG kezelés hatására hasonló mértékben csökkent.
Eredményeinket összegezve tehát a genetikai módosítás nem befolyásolta a miofibrilláris kalcium-érzékenység szarkomerhossz-függését. A PDE5 enzimet túltermelő sejtek passzív ereje megnövekedett, PKG kezelés hatására pedig nagyobb mértékben csökkent, mint a kontroll csoporté. Az eltérések magyarázatául a szívizomsejtek passzív tulajdonságaiért felelős kontraktilis fehérjék (pl.: titin) eltérő foszforiláltsági állapota szolgálhat.

First tutor
Name: 
Dr. Balogh Ágnes
Department: 
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Dr. Papp Zoltán
Department: 
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
Prize: 
a Magyar Élettani Társaság különdíja

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program