A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hajdú Tibor
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kiscsatári Laura

Abstract data

Előadás címe: 
A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében
Abstract: 

A bőr melanocytáiból kiinduló rosszindulatú daganatos elváltozás a melanoma malignum cutis. Irodalmi adatokból ismert tény, hogy a daganatos sejtek, illetve a tumormatrix alkotóinak hialuronsav (HS) termelése megváltozik a malignus traszformáció eredményeként. Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy a HS, illetve szintázai a HAS2 és a HAS3, valamint a sejtek migrációjában és a HS jelátviteli útvonalában szerepet játszó receptora, a RHAMM (receptor for hyaluronan-mediated motility) megtalálhatóak-e normál humán bőrmetszetekben és melanoma metasztázisból származó szövetmintán.
Laboratóriumunkban normál humán melanocyta sejtvonalon RT-PCR és Western blot technikákkal vizsgáltuk a RHAMM, HAS2 és HAS3 jelenlétét, melyek mRNS szinten detektálhatók, azonban csak a HAS3 fehérje jelenléte volt kimutatható. A sejtvonal sejtjeiben jelentős HS termelést nem észleltünk hialuronsavpróba segítségével. Immunhisztokémiai vizsgálatokat végezve, a normál bőr metszetekben a HAS3 fehérje jelenléte jól detektálható az epidermis stratum basaléjában, valamint melanoma metasztázisokat tartalmazó mesenterialis nyirokcsomó metszetein is. A HAS2 illetve RHAMM receptor jelenlétét a normál bőrben nem tudtuk kimutatni, míg a metasztázisokban mindkét fehérjére jól látható immunopozitivitását észleltük. A normál bőr és nyirokcsomó szövetminta, valamint melanoma áttétes mesenteriális nyirokcsomó HS-próbával történő vizsgálatát jelenleg is végezzük.
Mivel a HAS2 és HAS3 enzimek eltérő mennyiségű és móltömegű HS-t termelnek, a normál epidermis melanocytái, illetve a melanoma sejtek HAS-expressziós különbségei valószínűleg arra utalnak, hogy az eltérő molekulatömeg révén a HS más funkciót tölt be a normál és malignus pigmentsejtek esetén. Ennek szerepe lehet a melanomasejtek nagyfokú motilitásában, amit megerősíteni látszik a metasztázisokban detektált erős RHAMM pozitivitás is. Bár a kozmetikai iparban a hialuronsav jelentős extracelluláris vízmegkötő képességét használják ki, nem szabad megfeledkezni jelátviteli szerepéről, ugyanis receptoraihoz kötődve egyebek mellett akár abnormális sejtproliferációt és -motilitást is indukálhat.

First tutor
Name: 
Dr. Zákány Róza
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Juhász Tamás
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program