Az Oculus Pentacam HR non-kontakt készülék, és az Oculus Park 1 non-kontakt pachyméter összehasonlítása a centrális szaruhártyavastagság mérésében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Futó Szilvia Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Az Oculus Pentacam HR non-kontakt készülék, és az Oculus Park 1 non-kontakt pachyméter összehasonlítása a centrális szaruhártyavastagság mérésében
Abstract: 

Cél: A centrális szaruhártya-vastagság jelentősége jól ismert a szemészetben. Célunk volt kétféle non-kontakt mérőmódszer összehasonlítása a cornea centrális vastagságának (CCT) mérése szempontjából. Továbbá vizsgáltuk, hogy ozmoprotektív rendszerű műkönnycsepp cseppentése befolyásolja-e a CCT, ezzel együtt a szemnyomás értéket (IOP).
Beteg és módszer: Ugyanazon vizsgáló 27 beteg 51 szemének CCT-jét mérte meg, non-kontakt Pentacam HR (1. gép), illetve non-kontakt Oculus Park 1 készülék (2. gép) segítségével, szemenként és műszerenként 3-3 mérést végezve. Az első mérést követően ozmoprotektív rendszerű műkönnycseppet (OptiveTM) cseppentettünk mindkét alsó kötőhártya áthajlásba, majd a méréseket 5 illetve 30 perces szünetet tartva ismételtük, rendre az első mérési sorrendet figyelembe véve. A statisztikai analízis során Kolmogorov–Smirnov teszt elvégzése után Wilcoxon tesztet, az eredmények statisztikai analíziséhez Medcalc (V 9.5.2.0) számítógépes programot használtunk.
Eredmények: az 1. gép esetében a 0. percben 556,08±36,46 μm, az 5. percben 557,14±33,31 μm és a 30. percben 554,62 ± 32,73 μm, a 2. gép esetében a 0. percben 554,90±37,99 μm, az 5. percben 556,39±37,78 μm és a 30. percben 556 ± 36,54 μm volt a mért CCT. Az átlagos IOP érték az 1. gép esetében a 0. percben 19,59±1,67 Hgmm, az 5. percben 19,47±1,68 Hgmm, a 30. percben 19,68±1,41 Hgmm, a 2. gép esetében 0. percben 19,83±1,51 Hgmm, az 5. percben 19,74±1,51 Hgmm, a 30. percben 19,76±1,41 Hgmm volt. Elvégeztük a gép által biztosított az IOP kalkulációt. Az elvégzett statisztikai analízis alapján szignifikáns különbség (p<0,05) volt az 1. gép által mért CCT és IOP a 0. és 30. valamint az 5. és 30 percben mért eredmények összehasonlításakor. Ezen kívül a két gép összehasonlításakor a 0. perces és az 5. perces adatok esetében kaptunk szignifikáns eltéréseket.
Következtetések: A két gép összehasonlítása során mért eredmények egymástól szignifikánsan nem különböztek a corneavastagság tekintetében. Tehát a két műszer megbízható alternatívát jelenthet egymás számára. Korrigált szemnyomás érték számításakor azonban Pentacam HR esetén figyelembe kell venni a ozmoprotektív rendszerű csepp használatát.

First tutor
Name: 
Dr. Komár Tímea
Department: 
Szemklinika
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program