Integronon kódolt antibiotikum rezisztencia gének előfordulása nozokomiális eredetű, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsekben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Jakab Péter

Abstract data

Előadás címe: 
Integronon kódolt antibiotikum rezisztencia gének előfordulása nozokomiális eredetű, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsekben
Abstract: 

A szerzett rezisztenciáiért felelős gének gyakran mobilis genetikai elemeken, például integronokon találhatóak. Ezek a struktúrák egyrészt képesek a rezisztencia gének befogására és expressziójára, másrészt az egyes genetikai elemek (például plazmidok és kromoszómák) között mozogva a rezisztencia terjedésében is kiemelt szerepük van.

Munkám célja a DEOEC Tüdőklinika Intenzív Osztályáról származó Pseudomonas aeruginosa törzsgyűjtemény analízise az integronok hordozásának gyakorisága és az integronokon hordozott gének előfordulása szempontjából.

A betegek mintáiból kitenyészett P. aeruginosa izolátumokat 2008 és 2010 között gyűjtöttük, a vizsgálatba ezek közül 109 izolátumot vontunk be. Az integronok előfordulását I-es és II-es típusú integrázra specifikus PCR segítségével vizsgáltuk, majd az integronok variábilis régióját specifikus primerekkel amplifikáltuk. Az egyforma méretű variábilis régiók közül 6-6 terméket szekvenáltattunk a Sanger módszerrel, majd a szekvenciák alapján meghatároztuk az integronon hordozott génkazettákat. A szekvenciák alapján tervezett restrikciós analízissel igazoltuk a nem szekvenált amplimerek azonosságát. Az izolátumok genetikai rokonságát pulzáló mezejű gélelektroforézissel (PFGE) vizsgáltuk.

Az izolátumok 72,48 %-a hordozott I-es típusú integront, míg II-es típusú integront egyikben sem találtunk. A 109 izolátum között megállapított négy rokonsági csoport (A-D) közül, az A rokonsági csoportban 2 izolátum, míg a B és C csoport minden tagja hordozott I-es típusú integront. A B csoportban ant(2”)-Ia gént, a C csoportban aac(6’)-Ib, blaPSE1 és ant(3”)-Ib géneket azonosítottunk az integronok variábilis régiójában, míg az A csoportba tartozó izolátumban üres integront találtunk. A D csoport egyik tagja sem tartalmazott integront. A 22, rokonsági csoportoktól független izolátum esetében mindössze egy üres integront és egy beteg két izolátumában egy E. coli eredetű, dhfrA17 és ant(3”)-Ie gént hordozó integront találtunk.

A rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy az integronok hordozása szelekciós előnyt biztosított a rezisztens törzsek számára az egyéb, kevésbé rezisztens törzsekkel szemben.

First tutor
Name: 
Dr. Kardos Gábor
Department: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program