Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét befolyásoló tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Janka Eszter Anna

Abstract data

Előadás címe: 
Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét befolyásoló tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt
Abstract: 

A szakellátók által gondozott krónikus betegek természetgyógyászokhoz való fordulása az életminőség javítása iránti igény, és az orvosokba vetett bizalom csökkenése miatt egyre gyakoribb jelenség. Kevés ismerettel rendelkezünk azonban ennek a folyamatnak a részleteiről.
Célunk volt felmérni, hogy a demográfiai és életmódi tényezők, az egészséggel kapcsolatos attitűdök, ismeretek hogyan befolyásolják a természetgyógyászat igénybevételét cukorbeteg, hipertóniás és hiperlipidémiás felnőttek körében.
A 2009. évi Európai Lakossági Egészségfelmérés (N=1960) és a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Programjára épített 2009-es felmérés (N=1033) magyar népességre reprezentatív adatbázisát dolgoztuk fel többváltozós logisztikus regressziós elemzéssel.
A magasabb iskolai végzettségűek körében azok keresik fel gyakrabban a természetgyógyászokat, akik a 35 év felettiek (p<0,05), akik úgy érzik, hogy sokat tehetnek egészségükért (p=0,045), akik igyekeznek ezért tenni - megfelelő testmozgást végeznek (p=0,019), vagy kontroll vizsgálatra járnak (p<0,05). Összefüggött az alternatív lehetőségek igénybevétele a túlzott alkoholfogyasztással (p<0,005), és a szenvedés isteni eredetének elfogadásával (p=0,006).
Az alacsonyabb iskolai végzettségűek közt a férfiak (p=0,02), a szakemberek tudásában nem bízók (p=0,044), a cigarettáról leszokni próbálók (p<0,06), az alkoholt nem fogyasztók (p<0,06) és azok fordulnak inkább a természetgyógyászhoz, akik szerint a sétának nincs kedvező hatása (p=0,054).
Mind a magas, mind az alacsony iskolázottságúak közül azok fordulnak nagyobb eséllyel természetgyógyászhoz, akik egyetértenek azzal, hogy az sem ehet bármennyit, aki eleget mozog (pmagas<0,05; palacsony=0,028), illetve azzal, hogy nem minden alkohol okozta betegség gyógyítható jól (pmagas=0,055; palacsony=0,011).
Összességében mind az alacsonyabb, mint pedig a magasabb iskolai végzettségűek közül az egészségükért aktívan tevők és a rizikófaktorokkal kapcsolatban általában helyes ismeretekkel rendelkezők keresik fel gyakrabban a természetgyógyászokat. Képzetlenek közt a bizalom hiánya, képzettek közt az idősebb életkor jelent további lényeges motivációt.

First tutor
Name: 
Dr. Sándor János
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program