Irradiatio indukálta második tumorok előfordulása a DEOEC Sugárterápia Tanszéken az 1963-2011 között kezelt betegek adatai alapján

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Smanykó Viktor

Abstract data

Előadás címe: 
Irradiatio indukálta második tumorok előfordulása a DEOEC Sugárterápia Tanszéken az 1963-2011 között kezelt betegek adatai alapján
Abstract: 

Háttér: Az utóbbi évtizedekben jelentősen fejlődött a daganatos betegségek terápiás potenciája, megnövelve a betegek túlélési idejét. Ezzel a kezelések hosszú távú mellékhatásai is fontossá váltak. Ilyen fontos késői következmény lehet a sugárterápia indukálta második daganatok megjelenése.
Az elmúlt 48 év során közel 50 ezer beteget kezeltek a DEOEC Sugárterápia Tanszéken. Ezen betegeknél tanulmányoztuk a kezelések során kialakuló további tumorok megjelenési gyakoriságát.

Célkitűzés: Vizsgálatunk során tipikus halmozódásokat kerestünk. Célunk, hogy segítsük az adott típusú daganatok kezelése után várható második tumorok korai felismerését. Meghatározzuk, milyen kockázatot jelent a sugárterápia a tumor indukció szempontjából.

Módszerek: A kórtörténetek retrospektív analízisével próbáltunk összefüggéseket találni az első és a második tumorok kialakulása között. Azok a betegek kerültek a vizsgálatba, akiknél a kezelés során a primer tumortól szövettanilag eltérő második daganat alakult ki. Az együtt jelentkező daganatok típusain kívül értékeltük:
• azok megjelenésének kor szerinti megoszlását,
• az első és második daganat ellátásánál alkalmazott kezelések fajtáit (műtét, kemoterápia, sugárterápia, illetve ezek különböző kombinációi),
• a tumornak a besugarazott régióhoz viszonyított elhelyezkedését,
• a kezelésként kapott sugárminőséget (röntgensugárzás, kobalt terápia, lineáris gyorsító, brachyterápia, kombinált kezelések),
• és a betegségek utáni túlélés idejét.

Eredmények: A 2011-ig kezelt 50 ezer beteg közül 1047 esetben (2%) találtunk szövettanilag eltérő második daganatot. Ebből több mint 50 esetben harmadik vagy többedik tumorról volt szó.
Eredményeink szerint az első kezelésektől időben távolodva a második daganatok előfordulása folyamatos emelkedést mutat, 10 évente gyakorlatilag megduplázódik.

Következtetés: Eredményeinket részben a szigorúbb kontrolvizsgálatoknak, részben a javuló terápiás hatásoknak tudhatjuk be (a betegek megélik a második tumor kialakulásának idejét).

First tutor
Name: 
Dr. Adamecz Zsolt
Department: 
Sugárterápia Tanszék
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program