Közintézmények hozzáférhetősége fogyatékossággal élők számára reprezentatív felmérés alapján

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csenteri Orsolya Karola
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Ungvári Tímea

Abstract data

Előadás címe: 
Közintézmények hozzáférhetősége fogyatékossággal élők számára reprezentatív felmérés alapján
Abstract: 

Részben a genetikai rendellenességgel sújtott gyerekek javuló életkilátásai, részben a koraszülöttek ellátásának hatékonyság javulása miatt, részben pedig a krónikus felnőttkori betegségek rokkantságot okozó szövődményeinek nagy száma miatt egyre többen vannak azok, akik a szokásos módokon nem tudnak bejutni a középületekbe vagy tájékozódni azokban. Ezért napjaink fontos kérdése az akadálymentes épített környezet, amit Magyarországon 2005 óta törvény szabályoz.
Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük egy magyarországi és egy romániai megye középületeinek akadálymentességét.
Keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk Hajdú-Bihar és Szatmár megyében. A kérdőívet a két ország szabványai alapján építészmérnökök segítségével állítottuk össze. Többlépcsős (település és középület típusonként) rétegzett mintaválasztás útján a két megyére reprezentatív és a két ország közti összehasonlítást lehetővé tevő középületből (37 magyar, 39 román épületből) álló mintát állítottunk össze. A statisztikai feldolgozást Fisher egzakt teszttel végeztük.
Magyarországon az épületek 20%-a, míg Romániában 24%-a volt akadálymentes. Az akadálymentes bejutási lehetőséget vizsgálva a település típusok között Magyarországon nem találtunk szignifikáns különbséget, míg Romániában szignifikánsan gyakrabban voltak akadálymentesek a városi épületek (45,8%; p= 0,034). Szignifikáns különbséget tapasztaltunk a teljes mintában az egyes épület típusok között az információs táblák egyértelműsége szempontjából (p=0,004): a polgármesteri hivatalok 33.3%-a a művelődési központok 16.7%-a, az egészségügyi intézmények 50.0%-a, míg a boltok egyáltalán nem rendelkeztek egyértelmű információs táblával. Magyarországon 2005 után épített épületek akadálymentesítettsége nem volt gyakoribb, mint a régi épületeké (p=0,596); Romániában viszont szignifikánsan gyakoribb az új épületek akadálymentesítettsége (p=0,044).
Összességében megállapítható, hogy az épületek túlnyomó többsége egyik országban sem megfelelő, és elsősorban az intézmény jellege határozta meg, hogy milyen következetességgel hajtották végre az akadálymentesítést. Az utóbbi években épített épületek esetében csak Szatmár megyében látszik a kedvező változás.

First tutor
Name: 
Dr. Sándor János
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program